Sju av tio tror att hyresintäkterna kommer att öka, och en majoritet spår att de kommer att öka sina investeringar i kontor och bostäder det närmaste året. Det visar den första upplagan av undersökningen Fastighetstempen, som PwC genomfört bland beslutsfattare i den svenska fastighetsbranschen.

Efter en period av relativ återhållsamhet går fastighetsbranschen nu mot ljusare tider – åtminstone om man frågar ledande investerare och fastighetsägare. I den första upplagan av den återkommande undersökningen Fastighetstempen svarar 73 procent att de tror på ökade hyresintäkter i sitt företag. 54 procent tror att deras företags tillgång till lånekapital kommer att öka och nästan hälften av företagen planerar att öka antalet anställda under de kommande tolv månaderna.

– Det är roligt att konstatera att flertalet aktörer inom fastighetsbranschen ser positivt på den närmaste framtiden, och att det också kan ge avtryck på antalet nyanställningar som förväntas öka, säger Robert Fonovich, partner på PwC.

Fastighetsbarometern visar också att en majoritet (60 procent) tror på en ökad tillgång till eget kapital, 54 procent på ökad tillgång till lånekapital och 37 procent tror att deras företag kommer att få större tillgång till alternativ finansiering. 94 procent av de som tror på ökad alternativ finansiering, tror främst på företagsobligationer som ett finansieringsalternativ som kommer att öka i framtiden.

– För investerarna på marknaden handlar det om att hitta den bästa finansieringsformen för den aktuella affären. Intresset för alternativa finansieringsformer och framför allt för företagsobligationer fortsätter att vara stort och kompletterar den traditionella bankfinansieringen, säger Helena Ehrenborg, partner på PwC.

Publicerad: 2013-05-15

Källa: www.pwc.se; PwC; Hämtad 27 maj 2013