Skriv ut
Överordnad kategori: Finansnyheter
Träffar: 3789
Priserna på småhus har stigit med drygt 1 procent under den senaste tremånadersperioden mars – maj 2013, jämfört med tremånadersperioden december 2012 – februari 2013. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med knappt 4 procent.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 15 av 21 län, medan det i 4 län redovisas sjunkande priser. Den största prisökningen på länsnivå återfinns i Östergötlands län med 5 procent, följt av Blekinge och Södermanlands län med 4 procent. Det län där priserna på småhus sjönk mest var Gotlands län med 4 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna mellan 1 och 2 procent.

På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med knappt 4 procent. I 17 av 21 län steg priserna på småhus. Den största prisuppgången redovisas i Blekinge län med 8 procent, följt av Värmlands, Örebro och Östergötlands län med 7 procent. Prisnedgång för småhus återfinns i Gävleborgs, Gotlands och Västerbottens län. I dessa län sjönk priserna mellan 1 och 4 procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Stockholm och Stor-Göteborg steg priserna mellan 3 och 4 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus i landet var drygt 2,1 miljoner kronor under perioden mars – maj 2013. På länsnivå spänner det genomsnittliga priset från nästan 3,9 miljoner kronor i Stockholms län till strax under 1 miljon kronor i Västernorrlands län. Förutom Stockholms län är det Uppsala, Skåne, Hallands och Västra Götalands läns som har ett genomsnittligt pris över 2 miljoner kronor.

Publicerad: 2013-06-13

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 14 juni 2013