Priserna på småhus har stigit med drygt 1 procent under den senaste tremånadersperioden maj–juli 2013, jämfört med tremånadersperioden februari–april 2013. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med knappt 3 procent.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 16 av 21 län, medan det i 4 län redovisas sjunkande priser. Den största prisökningen på länsnivå återfinns i Jämtlands län med 9 procent, följt av Gotlands län med 7 procent. Det län där priserna på småhus sjönk mest var Västernorrlands län med 5 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Göteborg steg priserna med 1 respektive 2 procent, medan de var oförändrade i Stor-Malmö.

På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med knappt 3 procent. Den största prisuppgången redovisas i Jämtlands län med 9 procent, följt av Jönköpings län med 6 procent. Priserna på småhus steg i 16 av Sveriges 21 län. Den största nedgången i småhuspriser återfinns i Västerbottens län med 4 procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Stockholm och Stor-Göteborg steg priserna med mellan 2 och 4 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus i landet var nästan 2,2 miljoner kronor under perioden maj–juli 2013. På länsnivå spänner det genomsnittliga priset från 3,9 miljoner kronor i Stockholms län till 1 miljon kronor i Västernorrlands län. Förutom Stockholm är det i Uppsala, Gotlands, Skåne och Hallands län samt Västra Götaland där det genomsnittligt priset överstiger 2 miljoner kronor.

Publicerad: 2013-08-08

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 9 augusti 2013