Skriv ut
Överordnad kategori: Finansnyheter
Träffar: 4029
De svenska hushållen lägger drygt en femtedel av sin disponibla inkomst på boendet. År 2012 gick 28 procent av den disponibla inkomsten till boendet för hushåll i hyresrätt. För hushåll i bostadsrätt var andelen 21 procent och för hushåll i ägt småhus 16 procent.

Att andelen är större för hushåll i hyresrätt beror dock inte på att de har högre boendeutgift utan på att de i genomsnitt har lägre disponibel inkomst. Skillnaden mellan hushåll i hyresrätt och hushåll i de övriga två upplåtelseformerna ökade mellan 2007 och 2012. För hushåll i hyresrätt ökade andelen av inkomsten som gick till boendet med närmare en procentenhet, medan andelen för dem i bostadsrätt minskade med en halv procentenhet och för dem i ägt småhus med drygt en procentenhet. Orsaken till detta är bland annat att räntenivån var lägre 2012 än 2007.

Trots stigande boendeutgifter mellan 2007 och 2012 ökade hushållens genomsnittliga konsumtionsutrymme med 20 procent under perioden. Konsumtionsutrymmet är det belopp som återstår av den disponibla inkomsten när boendeutgiften är betald. Ökningen var lägre för hushåll i hyresrätt än för hushåll i bostadsrätt och ägt småhus. Hushåll i ägt småhus har cirka 50 procent högre konsumtionsutrymme än hushåll i hyresrätt.

Publicerad: 2013-12-11

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 11 december 2013