Fastigheter & Lån

Här presenteras finansnyheter om fastigheter och lån. Dessa nyheter rör fastighetsmarknaden när det gäller skatter, priser och regler både nationellt och internationellt samt lån till bostad och räntenivåer på lån till bostäder.
Hushållens förutsättningar för att köpa småhus förbättrades något tredje kvartalet i år. Boindex steg till 128,6, från nedreviderade 125,4 andra kvartalet. Husköpkraften har i riket stärkts av något lägre småhuspriser, lägre bolåneräntor och högre förvärvsinkomster. Hushållens inkomstmarginaler vid husköp på närmare 30 % har stigit gradvis jämfört med det senaste bottenläget första kvartalet 2011.

Under de tre första kvartalen 2012 påbörjades cirka 3 500 lägenheter i småhus. Det är en minskning med 45 procent jämfört med samma period föregående år då 6 409 lägenheter påbörjades.

Priserna på småhus steg med 2 procent mellan andra och tredje kvartalet 2012. På årsbasis, tredje kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare, har priserna sjunkit med 1 procent.

I september hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,5 procent, vilket var en minskning jämfört med augusti då den låg på 4,6 procent. I september 2011 var tillväxttakten 5,8 procent och hade under hela förra året en avtagande trend. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut.

Hyrorna ökade i genomsnitt 2,8 procent mellan 2011 och 2012. Detta är den största ökningen på tre år. Föregående år höjdes hyrorna med 2,4 procent. En trerummare kostar nu 5 960 kr i månaden.

Synen på bostadsmarknaden fortsätter att förbättras. Fler tror på stigande priser och färre tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator för augusti som presenteras idag.

Priserna på småhus var oförändrade på riksnivå under första kvartalet 2012, i jämförelse med fjärde kvartalet 2011. På årsbasis, första kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet 2011, sjönk priserna med drygt 2 procent.

Synen på bostadsmarknaden har förbättrats kraftigt. Fler tror på stigande priser och betydligt färre än tidigare tror på fallande priser. Det visar SEB: Boprisindikator, som ligger på plus för första gången sedan juli 2011. Hushållen tror att reporäntan ligger på cirka 1,54 procent om ett år och sex procent planerar att binda räntan.

Boindex uppgick till 118,7 fjärde kvartalet i fjol, en mindre nedgång från 118,8 tredje kvartalet (reviderat från 118,3). Husköpkraften gynnas av lägre småhuspriser och högre förvärvsinkomster, samtidigt som räntenivån endast steg marginellt. Det skriver Swedbanks Ekonomiska sekretariat.