Fastigheter & Lån

Här presenteras finansnyheter om fastigheter och lån. Dessa nyheter rör fastighetsmarknaden när det gäller skatter, priser och regler både nationellt och internationellt samt lån till bostad och räntenivåer på lån till bostäder.
Under tredje kvartalet 2011, jämfört med andra kvartalet, steg småhuspriserna med nästan 1 procent på riksnivå. Vid jämförelse mellan det senaste kvartalet och motsvarande kvartal 2010 var ökningen nära 1 procent.

Den senaste tremånadersperioden har priserna på bostadsrätter i riket gått ner med 1 procent och villor med 2 procent. Mellan augusti och september har priserna på bostadsrätter i riket gått ner med 2 procent och villor med 1 procent.

I augusti fortsatte hushållens tillväxttakt på lån från monetära finansinstitut (MFI) att sjunka. Tillväxttakten var då 6,2 procent vilket kan jämföras mot 6,4 procent i juli. I augusti 2010 var tillväxttakten 8,8 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker, bostadsinstitut och finansbolag.

Allt fler tror på sjunkande priser för villor och bostadsrätter enligt SKOP:S senaste undersökning av hushållens förväntningar om bostadsmarknaden. Prisförväntningarna är nere på en rekordlåg nivå enligt en kommentar från Örjan Hultåker.

I juli hade de monetära finansinstitutens (MFI:s) utlåning till hushåll en årlig tillväxttakt på 6,4 procent. Motsvarande tillväxttakt i juni var 6,6 procent vilket innebär att den nedåtgående trenden fortsätter. I juli 2010 var tillväxttakten 8,9 procent. Till MFI räknas exempelvis banker, bostadsinstitut och finansbolag.

Under första halvåret 2011 påbörjades cirka 9 550 lägenheter i flerbostadshus, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med samma period föregående år (8 879 lägenheter).

Småhuspriserna steg med drygt 1 procent på riksnivå mellan de två senaste tremånadersperioderna (maj 2011 – juli 2011 jämfört med februari 2011 – april 2011). Vid en jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden (maj 2011 – juli 2011) och motsvarande period 2010 steg priserna med knappt 1 procent.

Hittills under sommaren verkar utvecklingen med ett ökande utbud på bostadsmarknaden ha fortsatt. Under juni och juli har det i genomsnitt funnits drygt 27 000 bostäder till salu varje vecka, en uppgång med 21 procent jämfört med samma period förra året.

I maj fortsatte hushållens tillväxttakt på lån från monetära finansinstitut (MFI) att sjunka ytterligare. Tillväxttakten var då 6,9 procent vilket var en minskning från 7,2 procent i april. I maj 2010 var tillväxttakten 9,1 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker, bostadsinstitut och finansbolag.