Fastigheter & Lån

Här presenteras finansnyheter om fastigheter och lån. Dessa nyheter rör fastighetsmarknaden när det gäller skatter, priser och regler både nationellt och internationellt samt lån till bostad och räntenivåer på lån till bostäder.
De senaste tre månaderna har priserna på bostadsrätter i riket varit stillastående medan villapriserna gått upp 1 procent. Den senaste månaden har bostadsrättspriserna sjunkit 1 procent och villapriserna har varit stillastående. Prisförändringarna i storstäderna är överlag små medan priserna kan variera mer på mindre orter.

Nästan 6 av 10 hushåll tycker att det skulle bli ett problem om boendekostnaderna steg med 50 procent inom den kommande treårsperioden. Det visar en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av SEB. Det är en ökning med 6 procentenheter från förra årets undersökning.

Under första kvartalet 2011, jämfört med fjärde kvartalet 2010, sjönk småhuspriserna med knappt 1 procent på riksnivå. Vid jämförelse mellan det första kvartalet 2011 och samma kvartal 2010 har priserna stigit med 3 procent.

I Sverige ägs 34 064 fritidshus av utländska ägare. Det är en ökning med 3 procent jämfört med 2009 och 12 procent jämfört med 2007. Det utländska ägandet av fritidshus i Sverige 2010 uppgår till 6 procent av det totala antalet bostäder som används för fritidshusändamål.

Stockholm hamnar återigen i topp när europeiska städer betygsätts för sitt fastighetsklimat. Förra årets tolfteplacering har i år bytts mot en femteplats när drygt 600 personer från branschen får tycka till i en årlig fastighetsmarknadsrapport från PwC och Urban Land Institute (ULI). Rapporten Emerging Trends in Real Estate Europe 2011 slår fast var det är mest fördelaktigt att köpa och utveckla fastigheter och tar upp utmaningar som branschen står inför.

Bostadsrättsföreningar är ägare till fastigheter med 63 miljoner kvadratmeter (kvm) bostadsarea medan allmännyttiga bostadsföretag äger 49 miljoner kvm. Dessa båda ägarkategoriers sammanlagda andel av landets totala bostadsarea i hyreshus uppgick till 68 procent enligt den förenklade fastighetstaxeringen 2010.

Under de senaste tio månaderna har småhuspriserna varit näst intill oförändrade på riksnivå. Vid en jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden (december 2010 – februari 2011) och motsvarande period ett år tidigare (december 2009 – februari 2010) har priserna stigit med 3 procent.

Färre än tidigare tror att bostadspriserna ska stiga och fler tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator som vänder nedåt i mars. Fortfarande spår dock hälften av hushållen stigande bostadspriser.

I januari var den årliga tillväxttakten för hushållens lån hos monetära finansinstitut, MFI, 7,7 procent. Till MFI räknas exempelvis banker, bostadsinstitut och finansbolag. Trenden att tillväxttakten avtar håller således i sig. I december 2010 var tillväxttakten 7,8 procent medan den var 9,2 procent i januari 2010.