Fastigheter & Lån

Här presenteras finansnyheter om fastigheter och lån. Dessa nyheter rör fastighetsmarknaden när det gäller skatter, priser och regler både nationellt och internationellt samt lån till bostad och räntenivåer på lån till bostäder.
Under 2010 påbörjades byggandet av 24 900 lägenheter. Det innebär en ökning med 48 procent jämfört med året innan då 16 805 lägenheter började byggas. Dock var påbörjandet under 2009 det lägsta på tio år.

Debatten om en bostadsbubbla är het. Det råder heller ingen brist på förslag om åtgärder som ska förhindra en överhettning på bostadsmarknaden. Dessa skapar dock mest oro. Den stora bristvaran är helhetsgrepp och långsiktighet. Ansvaret vilar på regeringen. Utan en genomtänkt och långsiktig bostadspolitik riskerar politikernas välvilja att utlösa, i stället för att stävja, ett ras i bostadspriserna.

Idag den 25 januari år 2010 lanserar Nordnet Toppenlånet. Ett enkelt privatlån med ränta från 3,49 procent. Med Toppenlånet kan du utan säkerhet låna mellan 20 000 till 350 000 kronor.

Trots den relativt starka återhämtningen i svensk ekonomi efter den finansiella krisen finns ett antal potentiella sårbarheter i det svenska finansiella systemet. I synnerhet är tillväxten i huspriserna och hushållens skuldsättning ohållbar på sikt. Att problem är under uppbyggnad är ännu tydligare i ett internationellt perspektiv. Det gäller inte minst de svårigheter som euroländer med svaga offentliga finanser på senare tid har haft med sin utgivning av statsobligationer.

Den senaste tremånadersperioden har både villapriserna och bostadsrättspriserna varit oförändrade. I december har priset på villor i riket gått ner med 1 procent och bostadsrättspriserna har gått ner med 4 procent. Under december har bostadsrättspriserna i centrala Malmö gått ner med 7 procent och i centrala Stockholm med 3 procent, medan bostadsrättspriserna i centrala Göteborg har ökat med 4 procent.

Den senaste tremånadersperioden har villapriserna i riket varit oförändrade, medan bostadsrättspriserna ökat med 3 procent. I november har priset på villor i riket gått ner 1 procent medan priset på bostadsrätter gått upp 1 procent. Den senaste månaden sticker centrala Malmö och centrala Stockholm ut med prisökningar på bostadsrätter på 5 respektive 4 procent.

Färre hushåll än tidigare tror på stigande bostadspriser och fler hushåll tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator, som efter fem månaders uppgång nu faller tillbaka. Fortfarande tror dock en majoritet av hushållen på stigande priser.

De monetära finansinstitutens, MFI:s, utlåning till hushåll hade i oktober 2010 en årlig tillväxttakt på 8,6 procent. Det var en minskning jämfört med september då tillväxttakten låg på 8,9 procent. MFI:s utlåningsräntor till hushåll fortsatte samtidigt att stiga, både på korta och långa löptider. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut.

Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus mer än fördubblades under de tre första kvartalen 2010 jämfört med samma period 2009. Det är den kraftigaste ökningen som hittills registrerats och påbörjandet är åter på samma nivå som 2004. Påbörjandet av småhus ökade marginellt under samma period.