Fastigheter & Lån

Här presenteras finansnyheter om fastigheter och lån. Dessa nyheter rör fastighetsmarknaden när det gäller skatter, priser och regler både nationellt och internationellt samt lån till bostad och räntenivåer på lån till bostäder.
Återbetalningsförsäkran, förbättrade adressuppgifter och förlängd preskriptionstid ska öka återbetalningen av studieskulden. Det föreslås i delbetänkandet Förbättrad återbetalning av studieskulder (SOU 2010:54) som idag överlämnas till högskole- och forskningsministern Tobias Krantz.

SBAB:s rörelseresultat för första halvåret 2010 minskade jämfört med motsvarande period föregående år, till 350 mnkr (549). SBAB:s totala utlåning ökade och uppgick till 242,2 mdkr (226,0). SBAB:s totala marknadsandel inom utlåning fortsatte att öka till 9,8% (9,5). Kreditförlustnivån är fortsatt mycket låg och motsvarar 0,04% (0,06).

Den senaste tremånadersperioden har priserna på bostadsrätter i riket gått upp med 1 procent och villapriserna med 2 procent. Under juni har bostadsrättspriserna i riket gått ned med 3 procent, medan villapriserna gått upp med 1 procent. Utmärkande denna månad är att priserna på bostadsrätter i Storgöteborg har gått ned med 6 procent på månadsbasis. En del av förklaringen är det stora antalet nyproducerade bostadsrätter som såldes i Göteborgs kommun under maj. Priset på fritidshus har ökat 6 procent jämfört med föregående 12-månadersperiod.

Regeringen har i dag till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till åtgärder mot problem som sms-lån fört med sig.

Den årliga tillväxttakten för monetära finansinstituts (MFI:s) utlåning till hushåll var vid utgången av maj 9,1 procent. MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut. Utlåningstillväxten är något lägre än i april då den låg på 9,2 procent. Tillväxttakten har legat stabilt mellan 9,0-9,3 procent sedan november 2009.

Enligt Lantmäteriets Fastighetsbarometer har priserna på fritidshus i genomsnitt för hela landet stigit med 8 procent under perioden december 2009 till och med maj 2010, jämfört med motsvarande period förra året. I Stockholmsområdet ligger prisökningen på 11 procent.

Skatteverket upptäcker allt fler falska ansökningar om husavdrag för ROT- och hushållstjänster. Hittills har 47 bedrägerifall polisanmälts. Utbetalningar på nära 40 miljoner kronor har stoppats och ytterligare 45 miljoner kronor har krävts tillbaka. Nu skärper Skatteverket kontrollen av ansökningarna innan pengarna betalas ut.

Den senaste tremånadersperioden har priserna på bostadsrätter i riket gått upp tre procent medan villapriserna gått upp med två procent. Under maj har bostadsrättspriserna stigit med två procent och villapriserna legat still.

Genom att utnyttja det låga ränteläget kan du snabbt få upp en bra sparbuffert. På ett år kan du genom att lägga undan mellanskillnaden från nuvarande boräntan mot kalkylräntan spara hundra tusentals kronor.