Fastigheter & Lån

Här presenteras finansnyheter om fastigheter och lån. Dessa nyheter rör fastighetsmarknaden när det gäller skatter, priser och regler både nationellt och internationellt samt lån till bostad och räntenivåer på lån till bostäder.
Sju av tio tror att hyresintäkterna kommer att öka, och en majoritet spår att de kommer att öka sina investeringar i kontor och bostäder det närmaste året. Det visar den första upplagan av undersökningen Fastighetstempen, som PwC genomfört bland beslutsfattare i den svenska fastighetsbranschen.

Preliminärt påbörjades byggandet av ca 6 650 lägenheter under första kvartalet 2013. Det innebär en ökning med 34 procent jämfört med samma period 2012, då 4 950 lägenheter började byggas.

Frågan blir enkel för en företagare: Kan man tjäna över 2 % i nyttjanderänta på sin checkkredit genom ett enkelt byte av bank eller kräver det att man flyttar företaget?

Priserna på småhus har varit oförändrade under den senaste tremånadersperioden februari – april 2013, jämfört med tremånadersperioden november 2012 – januari 2013. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 4 procent.

Priserna på småhus har varit oförändrade under den senaste tremånadersperioden december 2012 - februari 2013, jämfört med september - november 2012. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 3 procent.

Preliminära uppgifter visar att under 2012 påbörjades byggande av 20 050 lägenheter. Det innebär en minskning med 23 procent jämfört med 2011 då 26 062 lägenheter började byggas.

I en direkt jämförelse med andra europeiska länder anser hela 96 procent att Sverige är en attraktiv eller mycket attraktiv marknad för fastighetsinvesteringar. Detta är en klar ökning jämfört med föregående år då motsvarande andel positiva investerare var 78 procent.

Den senaste 12-månadersperioden har bostadsrättspriserna i riket gått upp med 8 procent och villapriserna med 2 procent. Sett till senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i riket gått upp med 2 procent medan villapriserna gått ner med 1 procent. I december har priset på både bostadsrätter och villor i riket gått ner med 1 procent.

I november hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,6 procent. Det var en ökning jämfört med oktober då tillväxttakten var 4,5 procent. I november 2011 var tillväxttakten 5,4 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut.