Fastigheter & Lån

Här presenteras finansnyheter om fastigheter och lån. Dessa nyheter rör fastighetsmarknaden när det gäller skatter, priser och regler både nationellt och internationellt samt lån till bostad och räntenivåer på lån till bostäder.
Enligt ny kartläggning från KPMG måste lån i svenska banker om minst 700 miljarder SEK refinansieras inom två år. KPMG menar att företagen kommer att anamma innovativa finansieringslösningar och diversifierade låneportföljer för att refinansiera lånen under kommande år.

Marginellt fler hushåll tror på stigande bostadspriser och färre än tidigare tror på fallande priser det kommande året. Det visar SEB:s undersökning Boprisindikator för april. Hushållen tror att reporäntan ligger på strax över en procent om ett år och färre hushåll än tidigare planerar att binda räntan.

Var får man mest för pengarna? Sverigevillan från Fastighetsbyrån visar vad en genomsnittsvilla kostar på olika orter runt om i hela Sverige. I Danderyd utanför Stockholm kostar Sverigevillan 6 miljoner kronor. För lika mycket får du drygt 17 exakt likadana villor i Älgarås, Töreboda.

BKN har i flera rapporter sedan hösten 2008 pekat på att bostadspriserna i Sverige är omotiverat höga. Den bedömningen står fast även i den senaste rapporten, En bostadsbubbla kostar. BKN bedömer att bostadspriserna behöver anpassas nedåt med i genomsnitt 20 %. Det kan ske snabbt, genom nominella prissänkningar, eller mera långsamt genom att inflationen urholkar nominellt oförändrade priser.

Under 2009 tillkom 1 304 lägenheter netto i färdigställda ombyggnader av flerbostadshus. Det är en minskning med 40 procent jämfört med år 2008 då 2 190 lägenheter färdigställdes.

I Sverige ägs 33 168 fritidshus av utländska ägare vilket är en ökning med drygt 4 procent jämfört med 2008 och drygt 9 procent jämfört med 2007. Det utländska ägandet av fritidshus i Sverige 2009 uppgår till knappt 6 procent av det totala antalet bostäder som används för fritidshusändamål i landet.

De monetära finansinstitutens (MFI:s) utlåningsräntor till hushåll steg något i februari jämfört med januari. MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya låneavtal hos MFI var 2,01 procent i februari mot 1,96 procent i januari. Svagt stigande räntor uppvisades både för korta och långa räntebindningstider.

Regeringen har i dag överlämnat en proposition med förslag till nya ersättningsregler vid expropriation och andra situationer där fastigheter tas i anspråk med tvång. De nya reglerna leder till höjda ersättningar, bland annat genom ett påslag med 25 procent på marknadsvärdet på den fastighet som är i fråga. Förslagen innebär en förstärkning av äganderätten.

Genomsnittspriset för ett småhus i landet har nu passerat 2 miljoner kronor. Prisökningen är 2 procent under den senaste tremånadersperioden (december – februari) jämfört med föregående period (september – november 2009).