Fastigheter & Lån

Här presenteras finansnyheter om fastigheter och lån. Dessa nyheter rör fastighetsmarknaden när det gäller skatter, priser och regler både nationellt och internationellt samt lån till bostad och räntenivåer på lån till bostäder.
Det centrala i förslaget till ny plan- och bygglag är att lagstiftningen säkerställer att den som ansöker om bygglov ska få svar senast inom tio veckor, att kontrollen av byggandet skärpas och klimat- och miljöhänsyn tas i planeringsarbetet.

Det ljusnar något för den europeiska fastighetsmarknaden under 2010. Men det är en långsam och utdragen återhämtning med uppenbara risker för bakslag som väntar enligt en ny rapport från PricewaterhouseCoopers och Urban Land Intsitute (ULI).

Priserna på bostadsrätter har gått upp med 2 procent både den senaste tremånadersperioden och under februari. När det gäller villor så har priserna gått upp 1 procent de senaste tre månaderna. Även under den senaste månaden så har villapriserna gått upp 1 procent.

Färre hushåll än tidigare tror på stigande bostadspriser och fler än tidigare tror på fallande priser det kommande året. Det visar SEB:s undersökning av synen på bopriser för mars. Hushållen tror som tidigare att reporäntan ligger på strax under en procent om ett år och fler hushåll planerar att binda räntan.

Under 2009 påbörjades byggandet av 15 250 lägenheter. Det innebär en minskning med 30 procent jämfört med samma period 2008 då 21 900 lägenheter började byggas.

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till nya ersättningsregler vid expropriation och andra situationer där fastigheter tas i anspråk med tvång. De nya reglerna leder till höjda ersättningar, bl.a. genom ett påslag med 25 procent på marknadsvärdet på den fastighet som är i fråga. Förslagen innebär en förstärkning av äganderätten.

Priserna på småhus steg med 2 procent under november 2009 – januari 2010 jämfört med tremånadersperioden augusti – oktober 2009. Om vi blickar tillbaka ett år och jämför med perioden november 2008 – januari 2009 steg priserna med 7 procent på riksnivå.

Allt fler tror på högre bostadspriser det kommande året och förhållandevis få hushåll har planer på att binda räntan. Det visar en färsk undersökning av hushållens syn på bostadsmarknaden.

Priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad byggherren betalar, var högre 2008 jämfört med 2007 för flerbostadshus och gruppbyggda småhus.