Råvaror & Valutor

Här presenteras finansnyheter om råvaror och valutor. Dessa nyheter rör råvarupriser och valutakurser.
Sviterna av vårens finansiella turbulens leder till en nedgång i ekonomin under hösten. Utvecklingen förstärks av att flera länder i Europa nu byter från en expansiv finanspolitik till hårda besparingar. Samtidigt drabbas många exportföretag negativt av att kronan förstärkts kraftigt på senare tid.

Den svenska kronan har i år växt sig allt starkare, samtidigt som dollarn och euron har fallit i värde. Frågan är om vi får se dollarn och euron nå rekordlåga nivåer under hösten? Skulle dollarn gå under sex kronor någon gång innan året är slut ger det sex gånger pengarna hos Unibet. Oddsen för att euron ska hamna under åtta kronor någon gång under 2012 är tre gånger pengarna.

Trenden med stigande guldpriser fortsätter även under 2011. Den stora efterfrågan på guld och ökande priser driver nu även upp produktionstakten och fler företag ligger i startgroparna för att expandera sin verksamhet. Det är några av resultaten från PwC:s årliga Global Gold Price Survey där världens största guldproducenter ger sin syn på det kommande året.

Att mäta företagens påverkan på miljön i kronor och ören blir vanligare och leder till att ekosystem och biologisk mångfald nu växer till strategiskt viktiga frågor för företagen. Trots det behandlar bara två av världens 100 största företag minskande biologisk mångfald som en strategisk risk. Det visar en analys som PwC gjort i samband med en större rapport från FN:s miljöprogram.

Swedbanks Råvaruprisindex sjönk med 8,4 procent i maj. Allt mer osäkra tillväxtutsikter fick investerare att fly risk samtidigt som en starkare dollar satte press. När oron på finansmarknaden avtar förväntas dock råvarupristrenden vända uppåt igen. Det framgår av Swedbanks månadsbrev ”Råvaror och Energi”.

Samtidigt som konjunkturen vek neråt vände guldpriset i motsatt riktning under 2009. Sedan början av oktober har priset stadigt legat över tusendollarsnivån, med toppnoteringen på dryga 1200 dollar i början av december.

Biogas består till stor del av metan men också av koldioxid och luft. För att klargöra att skattebefrielsen för biogas uttryckligen omfattar hela mängden biogas och inte enbart den del som består av metan, föreslår Finansdepartementet att en definition av biogas införs i lagstiftningen.

Användning av olja för uppvärmning och varmvatten i småhus fortsätter att minska. Statistiken för 2008 visar på en minskning med 21 procent jämfört med 2007 och med 75 procent under den senaste femårsperioden.

Regeringen har gett ett extra bidrag till Internationella jordbruksutvecklingsfonden, IFAD, som i huvudsak ska användas för att stödja småskaligt jordbruk i utvecklingsländerna. Upp till 25 procent ska användas av IFAD i samarbete med FN:s livsmedels och jordbruksorganisation, FAO, för användning av teknisk expertis i anslutning till projekten.