Den europeiska valutan kan få ytterligare en skjuts uppåt, efter Tyskland avvisat ett amerikanskt förslag till anslag, om skattemässiga stimulanspaket i ett försök att hjälpa ekonomierna ur sina djupa recessioner. Det faktum att euroområdets nationer undvek att åta sig några nya förbindelser om att utöka fiskala stimulanser, bör uppmuntra mer investeringar i Europa och som resultat av detta ge en hävstångseffekt för EUR valutan.

 

http://www.forexyard.com/sv/

Ekonominyheter

USD - USD faller till sin lägsta nivå mot euron på fem veckor

Dollarn föll mot euron i måndags, efter det att New York Federal Reserve Bank tillverkningsindex föll till en rekordlåg nivå i mars, som spädde på oron för den amerikanska ekonomin. USD upplevde dock en liten uppgång, som steg till $1,3000 från cirka $ 1,3055 igår, men låg fortfarande ner 0,9 % under handelsdagen.

Utöver, offentliggjordes ekonomisk statistik igår, som antydde att den amerikanska lågkonjunkturen riskerar att fördjupas ytterligare. För att ge ett exempel på den typen av negativa rapporter som emanerar från den amerikanska ekonomin, visade det sig att Empire State Manufacturing Index hade sitt sämsta resultat sedan 2001! Detta är också en signal om att ekonomiska problem har börjat sprida sig från den finansiella sektorn in i den så kallad ”ekonomins huvudfåra”. Investerare kommer att behöva anpassa sig till de kommande ekonomiska svårigheter, som att dessa förändringar inte kommer att korrigera sig själva inom en kortare tidshorisont.

Senare i dag, släppas det flera viktiga ekonomiska rapporter från USA. De viktigaste av dessa är Building Permits (bygglovs indikatorer) klockan 13:30 svensk tid. Rapporten väntas bli lägre än föregående siffra, vilket innebär att US-dollarn kan komma fortsätta med en dag av baisse. Valutahandlare bör hålla ett vakande öga på marknaden, då det finns en bra möjlighet att kapitalisera på svängningarna, vilket sannolikt kommer att följa med denna rapport.

EUR - EUR stiger mot större valutor

EUR upplevde en hausseartad handelsdag igår, då den apprecierade mot de flesta större valutaparen. Euroområdets valuta nådde en högsta nivå på fem veckor mot USD igår, med uppgångar på den europeiska aktiemarknaden, som signalerat investerarnas vilja att ta större risker.

Stigande inflation i euroområdet förra månaden, bidrog till att puffa upp euron över $1.30 för första gången sedan 10:de februari i tidig handel. Ett löfte från G20 finansministrar under toppmötet i helgen om att fördubbla de resurser som finns tillgängliga för stöd till framväxande marknadsekonomier lyfte också humöret.

Dessutom, sade Europeiska centralbankens (ECB) ordförande Trichet förra veckan, att deflationistiska risker är försumbara, även om han lämnade dörren öppen för ytterligare en räntesänkning. Centralbanken, som räknar med en inflation på i genomsnitt runt 0,4 % i år, har redan minskat sin viktigaste ränta med mer än hälften, sedan början av oktober till rekordlåga 1,5 %.

Inför dag, den största finansiella indikatorn som planerar att släppas i Europa, är det tyska ZEW Economic Sentiment, (indikator för ekonomisk optimism). Analytikernas prognoser är en minskning från sina tidigare siffror. Valutahandlare kommer att vara mycket uppmärksamma på dagens tillkännagivande, där ett starkare än väntat resultat kan fortsätta att stödja en uppgång i euron på kort sikt.

JPY - Yen sladdar på försvagad ekonomi

Den japanska yenen avslutade gårdagens handel med blandade resultat gentemot de stora valutorna. Den JPY föll mot euron igår, som skickade det flitigt handlade valuta paret till 1,2171. Den JPY upplevde ett liknande beteende mot GBP, där valuta paret steg från 137,50 till 138,50 vid dagens slut.

Yenen som säker attraktiv tillflyktsort, har dock förlorat en del av sin lyster på grund av en allt snabbare försämring av den japanska ekonomin, med en handelsbalans i underskott, och den politiska osäkerheten, med en impopulär regering och inför ett stundande val, som skall hållas i oktober. Bank of Japan kommer mest troligt att hålla räntorna oförändrade på 0,10 % vid sina tvådagars styrelsemöte, som slutar på onsdag. BOJ väntas också diskutera, om att öka sina inköp av statsskuldsedlar, men marknadsaktörerna är osäkra på om centralbanken kommer att fatta ett sådant beslut vid denna veckas styrelsemöte. Banken kan bli tvungen att öka sina inköp av statsobligationer, om landets ekonomiska nedgång fördjupas, eller att banker plötsligt börjar gå omkull, och tvingar till att man söker sig kvantitativa lättnader, något som man försökt undvika.

Råolja - Råoljepriserna rusar $3 högre

Den kraftiga stigning i priset på råoljan på måndag, fick hjälp till del av ett tidigt rally i USA och de europeiska börserna på det växande förtroende för banksektorn, vilket tog udden av Organisation för de oljeexporterande länderna (OPEC) beslut att inte minska produktions mål ytterligare.
Kartellen som sammanträdde på söndagen, beslöt att inte minska produktionen ytterligare, utan i stället koncentrera sig på befintliga nedskärningar, som totalt motsvarade 4,2 miljoner fat per dag sedan september. Vissa analytiker säger att OPEC:s pekande på att de befintliga nedskärningarna kan vara nog för att kompensera minskad efterfrågan och vända den senaste tidens stigande oljelager i många länder, inklusive världens största oljekonsument i, USA. Men i ljuset av USA:s bistra ekonomiska statistik, som bekräftar att den djupa och långa recessionen i världens största ekonomi är långt ifrån över, kanske oljepriset kan falla under $47 och tappa sina tidigare handelsdagars uppgångar.

Tekniska Nyheter

EUR/USD

Det verkar som om den hausseartad trend i valutaparet kan ha tappat styrka, som den nuvarande prisnivån landat paret i det över köpta territoriumet på det dagliga diagrammets RSI, vilket indikerar på, att en negativ vändning kan uppstå senare i dag. Timersättning diagrammets Slow Stokastiska tycks också visa ett överhängande baisseartat kors, som stöder denna uppfattning. Ligga kort, med korta brott kan vara det rätta valet i dag.

GBP/USD

En hausseartad formation på det dagliga diagrammet är fortfarande intakt; men den dynamiken ligger ganska lågt. 4 timmars diagramet upprätthåller en något baisseartad indikation utan några distinkta slutsatser. Det finns också ett baisseartat kors, som bildats på timmarsmedelvärden diagrammet, som visar att en baisseartad signal är på plats. Valutahandlare uppmanas att vänta på brytningen, för att sedan gå med i uppsvinget.

USD/JPY

Valutaparet fortsätter att ge ett blandat resultat, och handlas nu runt 98,70 nivån. Timersättnings diagrammet visar en horisontal linje ända sedan i går. Men vecko diagrammets fart oscillator visar fortfarande brant nedåt. Valutahandlare uppmanas att avvakta för tydligare indikationer på timmarsmedelvärden nivån innan de ansluter sig till handeln.

USD/CHF

Det verkar, som priset nivellerat för valuta paret, där Bollinger Bands på timmarsmedelvärden diagrammet verkar dra åt sig, vilket signalerar om en förestående volatil prisrörelse. De flesta oscillatorer visar en brist på bestämd riktning. Å andra sidan områdesstyrt handelsbeteende, ger valutahandlarna möjlighet att hämta vinster genom att köpa på dalar och sälja på toppar.

Wild Card

USD/SEK

Efter den senaste tidens nedgång i värde, verkar priset för valutaparet nu vara flytande i över såldt territorium på RSI av både timmarsmedelvärden och det dagliga diagrammet, signalerar att en korrigering uppåt kan inträffa den närmaste framtiden. De senaste hausseartade kors på 4 timmar diagrammets Slow Stokastiska stöder kraftigt denna uppfattning. Då Bollinger Banden på timmarsmedelvärden diagrammet börja dra åt sig, kan en volatil korrigering uppåt förekomma i dagens tidiga handelstimmar. Valutahandlare kan dra nytta av denna överhängande volatila rörlighet, genom att positionera sig i en tidig uppåtgående trend med korta brott.

http://www.forexyard.com/sv/