President Obamas rivstart i klimatarbetet stärker utsikterna för att nå ett långtgående globalt klimatavtal i Köpenhamn i december. Det är miljöminister Andreas Carlgrens intryck efter ett besök i Washington D.C 16-17 mars.

Andreas Carlgren var i Washington tillsammans med EU:s ordförandeland Tjeckiens miljöminister Martin Bursik och EU:s miljökommissionär Stavros Dimas för möten med den nya administrationen och andra centrala aktörer på klimat- och energiområdet.

De fick bland annat träffa Barack Obamas klimat- och energisamordnare Carol Browner, USA:s nya chefsförhandlare för klimatet, Todd Stern, och senator John Kerry, ordförande i senatens utrikesutskott.

- Vi har fått mycket tydliga och positiva signaler om USA:s vilja att bidra till att ett nytt klimatavtal sluts i Köpenhamn. Som största i-land är deras deltagande helt avgörande för att få länder som Japan, Kina och Indien att ställa upp på nya mål för utsläppsminskningar, säger Andreas Carlgren.

EU:s trojka diskuterade bland annat USA-regeringens planer för ett nationellt handelssystem för utsläppsrätter, liksom President Obamas planer för energieffektiviseringar och utsläppsminskningar inom den amerikanska transportsektorn.

- Ett handelssystem som på sikt kan bindas ihop med EU:s ETS-handel blir en viktig faktor för att mobilisera privat sektor över hela världen i att minska utsläppen. USA:s kongress kan komma att besluta om ett cap-and-trade system under året, och det är förstås mycket värdefullt för att kunna skapa en global koldioxidmarknad, säger Andreas Carlgren.

Samtalen bedömdes av alla parter ha varit konstruktiva och visade att USA och EU kan göra mycket gemensamt utifrån den administrationens program och EU:s klimat- och energipaket.

- Även om den nya regeringen rivstartat med sin klimat- och energipolitik behövs fler besked från deras sida under året när klimatförhandlingarna går in i sitt slutskede. Vi vet ännu inte vilka utsläppsmål USA vill åta sig fram till 2020, och administrationen måste också ge sin bild av hur finansieringen till de fattigaste ländernas klimatanpassningar ska ske. Vi åker härifrån med stora förhoppningar men ser också att mycket arbete återstår, säger Andreas Carlgren.

Utöver överläggningar med politiska företrädare träffade trojkan också representanter för World Resources Institute, en av USA:s ledande tankesmedjor på miljöområdet. Andreas Carlgren var också en av huvudtalarna på ett klimatseminarium arrangerat av Pew Institute on Global Climate Change och Miljödepartementet.

Publicerad: 2009-03-18

Källa: www.regeringen.se ; Regeringen; Hämtad 19 mars 2009