Investerare flydde USD i mängder igår efter amerikanska Federal Reserve uttalande om att den skulle påbörja kvantitativa lättnader - i grunden tryckande av pengar -för att få fart på den amerikanska ekonomin, förhoppningsvis i början av nästa år. Efter en sådan förödande förlust i värdet av USD, har handlare nu möjlighet se ett nytt prisintervall för värdet av USD och kommer att börja göra det under resten av denna vecka. När USD stabiliserats, kan den faktiskt börja klättra tillbaka upp till den status som säker tillflyktsort de kommande veckorna.

 

www.forexyard.com/sv/

Ekonominyheter

USD - Dollar störtar på amerikanska centralbankens planer

Dollarn sjönk på onsdagen, och nådde en två månaders lägsta mot euron, på spekulationer om att Federal Reserve deprecierar den amerikanska valutan. Fed har sagt att det kommer att köpa $ 300 miljarder i amerikanska statsobligationer med lång löptid under de närmaste sex månaderna för att stärka den amerikanska ekonomin och därmed bidra till en avyttringsprocess i USD. Som en följd kan USD få inkassera ytterligare förluster då Fed är beredd att överösa marknaden med dollar. Detta steg kommer sannolikt att minska efterfrågan på dollarn som en säker tillflyktsort och leda till ytterligare svaghet i den amerikanska valutan, där den kan falla till $ 1,37 per euro under de kommande dagarna.

Dollarn handlades på $ 1,3485 per euro igår, efter att ha deprecierats så mycket som 3,6 %, den största intra dag nedgång sedan september 2000! Tidigare nådde den $ 1,3535, det svagaste sedan jan 9:e. US-dollarn har också försvagats 2,4 % mot JPY, och föll till 95,69 yen, och mot det brittiska pundet var den ned 1,2 % till $ 1,4224, under gårdagens handel. Det överraskande starka draget från Fed kommer efter att centralbankerna i Storbritannien, Japan och Schweiz infört någon form av kvantitativa lättnader, processen med att översvämma banksystemet med medel för att främja utlåning när räntorna redan står på noll.

The Federal Open Market Committee (FOMC) sade i sitt uttalande igår att centralbanken kommer att köpa amerikanska statsskuldsedlar med lång löptid och utöver att inhandla en extra $ 750 miljarder hypotekslån med bakomliggande tillgångar, i en policy som kallas kvantitativa lättnader. I sitt uttalande vid slutet av dess två dagars möte uppgav Fed att de är mer pessimistisk om de ekonomiska utsikterna. Tjänstemän strök bort ord som säger att ekonomin kommer återhämta sig senare i år.

Vissa analytiker har sagt att dollarns svaghet kanske inte kommer att bestå allt för länge med tanke på de försämrade ekonomiska villkoren i hela världen. De anser att dollarn kommer att fortsätta att betraktas som den säkraste valutan av de stora i denna tid av minskad global tillväxt och sin roll som ett medel utanför Europa kommer att ge stöd under krisen. Återvändandet av investerares riskobenägenhet och alla stora centralbankers omfattande kvantitativa lättnader kommer att skapa sökande till säkra tillflyktsorter vilket kan komma att ge den amerikanska dollarn en skjuts högre upp tillbaka mot ett långsiktiga verkligt värde av $ 1,20 i år.

EUR - EUR stiger som en följd av svaghet i USD

Igår ökade EUR som mest mot den amerikanska dollarn på nästan nio år efter att amerikanska Federal Reserve sagt att den kommer att köpa amerikanska statsskuldsedlar, medan den europeiska centralbanken (ECB) har varit ovilliga att matcha Feds åtgärder. EUR handlas på $ 1,3493 och steg så mycket som 3,7 %, den största intra dag uppgång sedan 2000.

Analytiker säger att valutahandlare ska förvänta sig att EUR bör hålla ställningen nu med EUR/USD tillbaka mot $ 1.40. EUR steg också till sitt högsta på tre månader mot japanska yenen, och klättrade över 130,00 yen. Europeiska centralbankens ordförande Jean-Claude Trichet har sagt att centralbanken studerar för närvarande om att vidta kompletterande åtgärder som inte nödvändigtvis behöver likna andra centralbankers åtgärder; bankens riktmärke för räntan är på 1,5 % jämfört med 0,1 % i Japan och så lågt som noll % i USA. Ekonomer förväntar sig att ECB kommer nu att reagera snabbt på Fed:s fastställandet av statsskulden, som även omfattar kvantitativa lättnader med ett tillkännagivande sannolikt så tidigt som ECB:s nästa möte i början av april.

EUR gjorde framsteg mot det brittiska pundet till sin högsta nivå på 7 veckor till 94,16 pence, efter en regeringsrapport som visade att arbetslösheten ökade i februari med den snabbaste takten sedan 1971. Marknaden är fortfarande mycket oroad över den brittiska ekonomin och att det kan uppstå fler problem på bostadsmarknaden och banksektorn, enligt analytiker. Den brittiska ekonomin kommer troligen att minska till nästa år efter att de flesta i Group of Seven (G7) börjar återhämta sig, förutspår ekonomer.

JPY - Yenen fortfarande svag då BOJ lämnar räntan oförändrad

Bank of Japan (BOJ) sa att de skulle öka sina inköp av statsobligationer från banker med nästan en tredjedel, för att pumpa on penningmedel i ekonomin för att mildra den värsta lågkonjunkturen sedan andra världskriget. Centralbanken höll räntan oförändrad på 0,1 % i onsdags, men prognostiserade också att ekonomin skulle förbli under stress i det nya räkenskapsåret och sa att betydande tillskjutande av likviditet är nödvändigt för att säkerställa stabiliteten på de finansiella marknaderna.

Flykten från yenen begränsades dock med hemvändandet av japanska investerare inför räkenskapsåret slut i slutet av denna månad, vilket hindrade valutan från att falla för mycket. Mot euron, stabiliserades yenen, men förblev svag, där EUR vistas nära ett tidigare elva veckors högsta på 128,83. Mot dollarn, handlades den JPY runt 95.50, efter att den amerikanska dollarn sjunkit i värde, efter meddelanden från Fed om kvantitativa lättnader. BOJ sade under natten att det var beredda på att hålla räntorna stadigt på 0,10 % och öka sina direkta köp av japanska statsobligationer till 1,8 biljoner yen ($ 18,28 miljarder euro) per månad från 1,4 biljoner yen. Men JPY visade liten reaktion på dessa nyheter, då andra centralbanker, bland annat i Storbritannien och Schweiz, har redan aviserat aggressiva penningpolitiska lättnader.

Olja - Råoljepriset vände uppåt

Råoljepriset steg med mer än 2 % till över 50 dollar per fat på torsdagen, efter den överraskande åtgärden från Federal Reserve om att köpa statsobligationer med hopp om att den misshandlade amerikanska ekonomin snabbt kan börja sin återhämtning. Oljeprisets rekyl stöddes också av en kraftig nedgång i den amerikanska dollarn, som noterade sin största procentuella nedgång sedan 1985, då Fed drag, som syftar till återupplivande av utlåningsmarknaden, föranledde en kraftig nedgång i marknadsräntorna.

Den amerikanska Federal Reserve chockade marknaderna på onsdagen genom att tillkännage att det skulle pumpa in ytterligare $ 1 biljon till den krisdrabbade amerikanska ekonomin genom att köpa långsiktiga statsskulder för första gången sedan 1960-talet, och genom att öka sina inköp av hypoteksbanksobligationer. Dock, varnade analytiker för att en fortsatt svaghet i efterfrågan på olja kan begränsa uppgången i priset på råolja på kort sikt. En inbromsning på efterfrågan på råolja och stigande lager har bidragit att dra råoljan ner från rekordnivåer på $ 147 per fat i juli, med den ekonomiska härdsmälta som slog mot konsumtionen över hela världen. Men oljepriset, som sjönk till nivåer under $ 35 förra månaden, har sedan stabiliserats runt $ 40 - $ 50-intervallet, då organisationen för de oljeexporterande länderna (OPEC) minskat produktionen med 4,2 miljoner fat per dag och svor på söndagen att försöka uppnå striktare tillämpning av befintlig produktions begränsningar.

Tekniska Nyheter

EUR/USD

Efter en mycket volatil spets igår, har priset för valutaparet varit flytande i det över köpta territorium på RSI i varje diagram, detta signalerar att en neråtgående korrigering kan uppstå under de närmaste timmarna. Med färska baisseartade kors på 4 timmars och dagliga diagrammens Slow Stokastiska, kan detta vara nära förestående. Ligga kort med korta brott kan vara det rätta valet i dag.

GBP/USD

Priset för valutaparet tycks vara flytande i det över köpta territorium på timmarsmedelvärden diagrammets RSI, som visar att en neråtgående korrigering kan inträffa den närmaste framtiden. Men, ett färskt hausseartad kors på timmarsmedelvärden diagrammets Slow Stokastiska signalerar om motsatsen. Idag kan det vara klokt att vänta på en mer tydlig riktning innan man stiger in i detta par.

USD/JPY

Gårdagens volatila neråtgående rörelse har drivit detta par in i det över sålda territorium på RSI i både timme och 4 timmars diagramen, vilket signalerar en korrigering uppåt kan uppstå inom kort. Den våldsamma brytningen mot den nedre gränsen på Bollinger Banden på alla diagram innebär också ett tryck uppåt. Ligga långt kan vara ett klokt val i dag.

USD/CHF

Detta par har nyligen upplevt en kraftigt neråtgående rörelse och har börjat stabilisera sig inom ett nytt intervall. Priset för detta par förblir flytande i det över sålda territorium på RSI på tim-och 4-timmars diagrammen, som ger signaler om att det kan fortfarande finnas utrymme för en korrigering uppåt. De senaste hausseartad kors på 4 timmar diagram stöder denna uppfattning. Ligga långt kan vara ett klokt val i dag.

Wild Card

NZD/USD

Detta par har avgett relativt tydliga signaler om sin kommande rörelse. Med det pris som flyter i det över köpta territorium på RSI av alla tabeller och ett färskt baisseartad kors på det dagliga diagrammets Slow Stokastiska tycks det finnas risk för en överhängande neråtgående korrigering. Valutahandlare har möjlighet att ansluta sig till denna förestående rörelse på ett tidigt skede för en chans att tjäna stora vinster.

www.forexyard.com/sv/