Idag, planerar US Federal Reserves ordförande Ben Bernankes att hålla tal klockan 16:00 svensk tid. Oavsett innehållet i det, kommer dollarn sannolikt att uppleva kraftig volatilitet till följd av Bernankes tal.

 

www.forexyard.com/sv/

 

Ekonominyheter

USD - Dollar snubblar på policy av utökad penningmängd

USD har fortsatt sin neråtgående trend denna vecka, då den nått nära ett två månader lägsta mot euron på torsdag. USD fick också se sig slagen av GBP och JPY. Federal Reserves beslut att utöka penningmängden av dollar genom att köpa på sig statsskuldpapper, som aviserades två dagar tillbaka, fortsätter att allvarligt skada den amerikanska valutan. Igår förlorade USD en svindlande 200 punkter mot euron för att stänga på 1,3659. Mot yenen, sjönk dollarn med 150 punkter eller 1.5% för att sluta på 94.55. Dollarns depreciering mot pundet var anmärkningsvärt, då USD förlorat nästan 300 punkter på torsdag för att stänga på 1,4489 nivån.

Allmänt kan man säga att Federal Reserves beslut har haft två olika effekter, båda som försvagat dollarn. Först och främst Feds agerande mottogs mycket entusiastiskt bland analytiker över hela världen, som då fick en omedelbar respons bland investerare, där större förtroende har byggts upp, för att USA kommer att kunna dra sig ur den rådande lågkonjunkturen. Således, som bevisades nyligen goda nyheter för den amerikanska ekonomin, skickar signaler som är positiva för resten av västvärlden, då dessa länder förlitar sig väldigt mycket på det amerikanska konsumtionsmönstret. Den andra effekten är, som beskrevs ovan, en process där utbudet av dollar ökar, och därmed gör USD mer tillgängliga och billigare på lång sikt.

Den andra viktiga faktorn som skall belastas USD, var publicerandet av siffror på amerikansk arbetslöshetsstatistik . Trots det något bättre än väntat siffror på 646000 individer som ansökte om arbetslöshetsersättning under den senaste veckan, jämfört med förväntade 652 000 personer, så var dessa siffror fortfarande en stor besvikelse. Nästa rapport av denna indikator kan vara en ledande mätning på den amerikanska ekonomins tillstånd och möjligheterna till en återhämtning. Valutahandlare uppmanas följa mycket noga publiceringen 13:30 svensk tid nästa torsdag.

Inför dagens begivenheter, är den enda stora händelsen på den amerikanska kalendern det tal av Federal Reserves ordförande Ben Bernanke, som väntas äga rum vid 17:00 svensk tid. Efter reaktionen på Bernankes tillkännagivande två dagar tidigare, kan valutahandlare inte ha råd att förbise hans tal i dag, med tanke på att det skulle kunna påverka marknaden dramatiskt igen. Utfallet av talet kan stimulera till en blygsam korrigering mot de sista dagarnas "trendmönster i USD svaghet.

EUR - EUR rusar mot dollarn

EUR fortsatte sitt hausseartade rally i går. EUR såg dess starkaste uppgång mot USD, där EUR/USD nådde över 1,37-nivån, för att slutligen stänga upp 200 punkter på 1,3659. Mot JPY, emellertid slutade euron i stort sett oförändrat på 129,15, med en yen som fortsätter att försvara sitt värde. EUR klättrade med över 50 punkter mot det brittiska pundet för att stänga på 0,9423, där EUR/GBP paret går mot paritet ännu en gång.

Det verkar som om Europeiska centralbanken (ECB) ovilja att matcha Federal Reserve räddningsplan för euroområdets ekonomi, genom att köpa statsskuldspapper, är en av de viktigaste faktorerna, som har lett till den europeiska valutan nått en sådan hög position mot andra ledande valutor. Men det är allmänt accepterat, att ECB inte kommer att kunna stå emot allmänhetens efterfrågan på en räddningsplan och kommer snart att lansera sin egen plan för ekonomin. Planen kommer troligen att bli mer blygsam än den amerikanska, men kan ha liknande effekter på den europeiska valutan.

En betydande ekonomisk räddningsplan för euroområdets ekonomi kan leda till att nuvarande hausseartade trend i euron kan nå sitt slut mycket tidigare än väntat. Valutahandlare bör vara ytterst uppmärksamma under de närmaste dagarna och veckorna, där möjlighet att dra fördelar av en omsvängning i eurons tidigare framgångar, som drivs av fallet av att ECB kommer att tillkännage en räddningsplan kan vara en sällsynt möjlighet att fånga trenden i sitt första steg. Därför kan valutahandlare ha möjlighet att inhösta stora vinstfördelar genom att använda denna handelsstrategi.

För idag, väntas en mängd statistik från euroområdet. De mest betydelsefulla indikatorer är tyska producentprisindexet klockan 08:00 svensk tid, som väntas sjunka med 0,2 % jämfört med föregående månad. Den europeiska industriproduktionens siffror som kommer 11:00 svensk tid, väntas sjunka med 3,8 % från den senaste rapporten. Om prognoserna besannas, kan handlare bevittna en relativt baisseartad handelsdag för EUR. Men det rekommenderas att man följer de ekonomiska nyheterna från USA, eftersom det kan förändra trenderna under dagen

JPY - Yenen klättrar mot dollarn

Yenen steg mot dollarn i går, främst till följd av en försvagade US-dollarn, och inte som en följd av hög efterfrågan på JPY. Dollarns svaghet berodde till stor del på Federal Reserves beslut att hålla räntorna nära 0 på 0,25 %, och tillkännage stora köp av statsskuldspapper genom att dramatiskt öka dollar utbudet på marknaden. Yenen styrka ligger också i Bank of Japan (BOJ) extremt pessimistiska linje där man säger att Japans ekonomiska förutsättningar har försämrats påtagligt, och kommer sannolikt fortsätta försämras . I andra tider, skulle ett sådant uttalande genererat en massiv baisseartad trend för JPY, men som det ser ut, verkar det som om alla valutor kommer att apprecieras mot dollarn utan betydelse för de lokala ekonomiska förhållandena. På lång sikt, om BOJ fortsätter med att envisas om att önska sig en svag yen, kommer yenen mycket sannolikt att sjunka med tiden, och valutahandlare bör ta det under övervägande.

Den JPY såg blandade resultat mot de stora valutorna under gårdagens handel. Den JPY steg mot USD med dramatiska 150 punkter eller 1,5 %, där USD/JPY korset nådde så lågt som till 93,53 nivån, innan det slutade på 94.55. Yenen förlorade 60 punkter mot pundet, för att stänga på 137,01, där pundet hämtade hem förlorad mark mot den japanska valutan. Valutaparet EUR/JPY slutade torsdagens handel session i stort sett oförändrade för att stänga på 129,15, där båda valutorna hade framgångar mot dollarn. Från och med idag, kommer japanska banker att stängas under iakttagande av Vårdagjämning. Handlare uppmanas att följa de ekonomiska nyheterna från de ledande regionerna, till exempel USA, euroområdet och Storbritannien.

Råolja - Råolja når $52 nivån

Råolja steg till över $52 igår, innan den stängde på $ 51,39, en ökning med 150 punkter eller 3 %. Detta markerar en stark veckouppgång för råoljan på ca 13 %. Detta ligger till stor del i de signaler om en eventuell ekonomisk återhämtning i USA Det verkar som OPECs ovanligt höga nivå av disciplin, är ett av de andra skälen till det höga värdet på råolja. OPEC har lyckats hålla sig till sina beräkningar av rätt mängd fat per dag, och som en följd lyckats stoppa den pågående urholkningen av oljepriserna.

Hög priser på olja beror också på den betydande nedgången i dollarn. då råoljan värderas i dollar, och som sådan en stadig depreciering i dollarn kommer sannolikt att generera en hausseartad trend för priset på råolja. Idag, rekommenderas handlare att följa ekonomisk statistik, speciellt från USA, och ännu viktigare, följ USDs rörelser mot ledande valutor, i syfte att förutsäga oljans trend i dag. Om dollarn fortsätter att glida, kan råoljan nå $55 per fat före veckans slut.

Tekniska Nyheter

EUR/USD

Priset för valutaparet tycks vara flytande i det över köpta territorium på det dagliga diagrammets RSI, som visar att en nedåtgående korrigering kan vara nära förestående. Den nedåtgående riktningen på 4 timmar diagrammets Momentum oscillator, stöder också denna uppfattning. När nedåt brott inträffar, kommer ligga kort med kort brott att vara en bra strategi.

GBP/USD

Den hausseartade trenden håller på att förlora sin kraft och paret verkar befästa sig runt 1,4460 nivå. Ett baisseartad kors på 4 timmar diagrammets Slow Stokastiska, innebär att en nedåt korrigering kan ske inom den närmaste tidsperioden. När brytningen nedåt inträffar, kommer ligga kort med korta brott att föredra som strategi.

USD/JPY

4-timmars diagram visar att paret fortfarande är i en baisseartad konfiguration. RSI är redan flytande i över sålt territorium, som visar att en hausseartad korrigering kan ske inom den närmaste framtiden. När brytning uppåt inträffar, är att ligga långt med korta brott en bra strategi.

USD/CHF

Tim diagrammet visar blandade signaler med RSI som fluktuerar på neutral mark. Men 4-timmars diagrams RSI som redan är flytande i översålt territorium, visar att en huasseartad korrigering kan ske inom den närmaste framtiden. När uppåt brott inträffar, så kan ligga långt med korta brott vara en strategi att föredra.

Wild Card

Guld

Guldet steg kraftigt under de senaste två dagarna och nådde en topp på $ 956 för ett uns. Det finns dock ett baisseartad kors på 4-timmars diagrams Slow Stokastiska, vilket tyder på att en ny uppåtgående trend håller på att förlora kraft och en baisseartad korrigering är nära förestående. Detta kan vara ett bra tillfälle för valutahandlare att komma in i trenden på ett mycket tidigt stadium.

www.forexyard.com/sv/