Sverige hamnar på en tredjeplats i Europa i en ny studie av begreppet grön upphandling inom offentlig verksamhet. Bara Storbritannien och Österrike är bättre på att upphandla miljövänligt. Undersökningen visar även att miljöanpassad upphandling bidrar till minskade kostnader. I Sverige har till exempel kostnaderna för de offentliga organisationerna minskat med 1,24 procent tack vare grön upphandling.

EU-kommissionens mål är att alla medlemsstater ska klara kravet på att miljöanpassad offentlig upphandling ska stå för 50 procent av det totala värdet till år 2010. Den nu aktuella studien som genomförts av på uppdrag av EU-kommissionen visar att svenska offentliga verksamheter redan nu ligger långt framme inom området med 49 procent "gröna upphandlingar”. Detta placerar Sverige på en tredjeplats i Europa där Storbritannien toppar listan (78 procent) närmast före Österrike (52 procent).

– Enligt vår studie har miljöanpassad upphandling inneburit en minskning av koldioxidutsläppen med 25 procent i Europa under åren 2006/2007. I Sverige har utsläppen minskat med hela 39 procent, säger Mattias Norling, ansvarig för den svenska delen av studien.

– Våra analyser visar också att minskningarna gäller för majoriteten av de produktgrupper som har studerats som till exempel papper, textilier och byggtjänster.

Studien visar även att det går att minska kostnader med hjälp av miljöanpassad upphandling. Det finns stora summor att spara i sammanhanget med tanke på att offentliga institutioner inom EU gör årliga inköp som motsvarar 16 procent av hela EU:s bruttonationalprodukt.

– När vi använder oss av en så kallad livscykelkostnadsanalys visar den att en genomsnittlig kostnadsminskning vid grön upphandling är cirka 1 procent. I Sverige har kostnaderna minskat med 1,24 procent. Anledningen till att gröna inköp i slutändan innebär minskade kostnader för verksamheten är att högre inköpskostnader vägs upp av lägre driftskostnader.

Om rapporten
Rapporten har genomförts av PricewaterhouseCoopers, Significant och Ecofys på uppdrag av EU-kommissionen.

Publicerad: 2009-03-20

Källa: www.pwc.com ; PricewaterhouseCoopers; Hämtad 24 mars 2009