Många forex aktörer på marknaden måste vara blinda om de inte har märkt de kraftiga volatila rörelser som förekommer i världens främsta valutapar: EUR/USD. Detta utnötningskrig mellan de två största valutorna i världen har uppstått med att varje sida har tagit till aggressiva åtgärder för att bekämpa den senaste lågkonjunkturen. Allt som USA fortsätter att publicera positiv ekonomisk statistik, och euroområdet funderar på att vidta åtgärder liknande dem som vidtagits i USA, detta parets kraftiga volatilitet kommer utan tvekan att fortsätta till nästa vecka.

 

www.forexyard.com/sv/

Ekonominyheter

USD - Dollarn faller på ökad aptit för risktagande

Dollarn slutade torsdagens handel lägre mot ett antal av dess valutapar efter att USA:s finansminister Timothy Geithner sade att han var öppen för ett utvidgande av Internationella valutafondens (IMF) speciella teckningsrätter. Vid gårdagens sluthandel, föll den amerikanska dollarn mot euron, vilket fick paret att sluta på 135,69. USD upplevde ett liknande beteende mot CHF, där valutaparet föll från 1,1299 till 1,1227 mot dagens slut.

En besvikelse på den auktion av finansiella statsobligationer vände ett tidigt rally på aktiemarknaden i USA, men i slutändan skakade investerarna av sig den besvikelse som uppstått, för att fokusera sig på de starka ekonomiska siffror som kom ut. Regeringen rapporterade att försäljningen av nya hem i USA steg oväntat i februari från en rekordlåg nivå, allt som fallande priser och billigare bolåneräntor lockade vissa köpare, medan USAs orderingång för kapital varor också kom in oväntat högre samma månad.

Men efterfrågan på nya bostäder har begränsats av den högsta arbetslösheten på ett kvartssekel och minskad förmögenhet hos hushållen, vilket tyder på att köpindexet för bostäder inte kommer rekylera uppåt så snabbt, trots de åtgärderna för att sänka lånekostnaderna och minska konkursinteckningar på bolån börjar få fäste. Därför, under de närmaste veckorna bör valutahandlare stiga ur sina positioner i USD, eftersom de inser att den amerikanska ekonomin har en lång väg kvar till en ekonomisk återhämtning.

Investerare kommer att få se den ovanliga volatiliteten fortsätta i EUR/USD, då valutaparet söker stabilisering och hitta nya stöd och motstånd. Stora prisstegringar, som dessa är inte vanliga för valutaparet och fantastiska möjligheter att dra nytta av volatiliteten i priset kan ge stora lönsamma uppgångar. På kort sikt kommer dollarn fortsätta att falla mot euron, då handelsidkare letar efter större, mer riskfyllda tillgångar.

EUR - Euron apprecieras trots negativa siffror

Efter en relativt negativa nyhetsdag i euroområdet, lyckats EUR ändå stiga mot de flesta valuta motsvarigheter. EUR steg med nästan 100 punkter jämfört med dollarn, och avslutade på 1,3569. Mot CHF, fluktuerade euron inom ett litet intervall och paret stängde på 1,5231. EUR klättrade mot pundet, med imponerande 120 punkter, för att stänga på 0,9301. Den europeiska valutan har också åstadkom en gedigen uppgång mot yenen, för att stänga onsdagens handel 85 punkter högre på 132,67.

Den största ekonomiska händelsen, som kom ut från euroområdet igår, var siffror på det tyska affärsklimatet(IFO). Tyska näringslivets förtroende sjönk till den lägsta nivån på mer än 26 år i mars, vilket förstärkte signaler om att lågkonjunkturen fördjupas i euroområdets största ekonomi. Analytiker förväntar sig att denna negativa statistik kommer att sätta ytterligare press på den Europeiska centralbanken (ECB) att sänka styrräntan ytterligare inom en snar framtid. Detta kan påverka euron på lång sikt, men på kort sikt kan valutahandlare dra fördel i euron för att göra vinster på den höga avkastningen i valutan.

Inför idag, är den viktigaste ekonomiska indikatorn som planeras komma ut från euroområdet är tyska konsumenternas sentiment (Gfk) 8:00 svensk tid. Analytikernas prognoser är att siffran kommer minska något från sina tidigare noteringar. Valutahandlare kommer vara mycket uppmärksamma på dagens tillkännagivande, ett starkare än väntat resultat, kan fortsätta att stärka euron på kort sikt. Valutahandlare rekommenderas också följa detaljhandelssiffrorna, som kommer från Storbritannien 10:30 svensk tid och arbetslöshetssiffror från USA 13:30 svensk tid, då dessa resultat kan kalibrera EUR viktigaste valuta korsningar in i nästa vecka.

JPY - Yenen fortsätter sin dalande bana mot EUR

Yenen avslutade gårdagens handel med blandade resultat jämfört med sina större valutapar. Den JPY var i stort sett oförändrad jämfört med US-dollarn på onsdagen och slutade handelsdagen på 97,77. Den JPY fick också se en baisseartad trend mot euron då paret skuttade anmärkningsvärda 85 punkter, för att stänga på 132,67. Under den senaste månaden har paret stigit över 2200 punkter, då investerare förlorat förtroende för den japanska valutan. Den JPY gjorde dock några imponerande uppgångar igår mot pundet för att stänga upp nära 90 punkter på 142,63. I ett större perspektiv, markerar detta bara en liten vändning i de två valutorna, då den JPY sjönk dramatiskt mot pundet i denna veckas handel.

Japans kollaps på exportmarknaden kan få negativ effekt på landets största producenter, med ett sentiment index på den lägsta nivån på mer än 30 år i mars, vilket i sin tur kan utlösa fler bortfall i investeringar och förlorade arbetstillfällen. Exportnedgången har satt nya rekord varje månad sedan i november, då amerikanska och europeiska konsumenter gått i strejk. Kollapsen i USA försäljningen tvingade Toyota att skära tusentals arbetstillfällen och minska inhemsk produktion med hälften detta kvartal. Biltillverkaren kommer inte öka produktionen förrän tredje kvartalet i år. Idag, rekommenderas valutahandlare att följa statistik som kommer ut från Japan, USA, euroområdet och Storbritannien, dessa resultat kommer sannolikt att ge kortsiktig styrka i JPY.

Råolja - Oljepriset fortsatt stark trots ökning i amerikansk

Oljepriset var fortsatt stark i går, då det sjönk endast med 12 cent, trots att USAs råvarulager ökade med högre än prognostiserade 3,3 miljoner fat. The International Energy Agency (IEA) sade att råoljelagret steg till 356,6 miljoner fat, vilket är 15,6% högre än prisnivån från ett år sedan, den högsta nivån sedan 1993. Om det inte vore för inventerings statistiken, skulle råvarupriserna kunnat ha stigit med flera procent, då USA släppte imponerande ekonomisk statistik . Men den statistik som släpptes på New Home Sales Core Durable Goods (varaktiga varor) hjälpte till att förhindra att priset på råolja föll på onsdagen.

Det är viktigt att ta hänsyn till att råoljepriset har stigit de två senaste veckorna, samtidigt som den amerikanska regeringen planerar att köpa upp skräplån från banksektorn. Dessutom har USA fortsatt att släppa en rad positiva ekonomiska rapporter. Detta har förvärrats av en svagare dollar som lett till att investerare flytt till råvaror såsom råolja. Dessutom, om USA fortsätter att publicera mer positiva ekonomiska nyheter, och om den amerikanska regeringen fortsätter att vara aggressiv i kampen mot den nuvarande ekonomiska krisen, då kan råoljepriset nå $ 60 dollar strecket i mitten av april.

Tekniska Nyheter

EUR/USD

Valutapar har intervall handlats de senaste dagarna för att bygga vidare upp mot vad som verkar vara en intensiv volatil rörelse. Efter den kraftiga ökningen av priset förra veckan, har paret haft en korrigering neråt för att hitta sitt sanna värde. Med de flesta oscillatorer som börjar inträda neutral mark, det dagliga diagrammets RSI visar fortfarande paret i det överköpt territorium, vilket innebär att det fortfarande finns utrymme för en nedåtgående korrigering. Bollinger Banden stramar åt på timmarsmedelvärden diagrammet. Som sådan kan vi få se några nedåtgående rörelse idag. Ligga kort kan vara ett klokt val.

GBP/USD

Valutaparet verkar vara flytande i överköpt territorium på både per timme och dag diagrammets RSI, som visar att en nedåtgående korrigering kan vara nära förestående. Det baisseartade korset på det dagliga diagrammets Slow Stokastiska stöder också denna uppfattning. Men det tycks vara ett hausseartad kors på 4 timmar diagrammets Slow Stokastiska, vilket visar att detta par faktiskt intervall handlas med tydliga upp- och nedgångar. Att köpa på dalar och sälja på toppar kan vara en bra strategi hela dagen.

USD/JPY

Den senaste trenden uppåt har drivit upp priset på detta par i det över köpta territorium på RSIs timmarsmedelvärde diagram vilket signalerar om en överhängande nedåtgående korrigering. Ett baisseartad kors kan också bildas på tim- och dag diagrammets "Slow Stokastiska, som stöder idén om en nedåtgående rörelse. Ligga kort med korta brott kan vara ett klokt val i dag.

USD/CHF

Med relativt små rörelser under de senaste dagarna, så har detta paret varit i ett intervall handelsmönster under en viss tid. De flesta oscillatorer antyder på neutrala indikatorer, men det var ett senare hausseartad kors på det dagliga diagrammets Slow Stokastiska, vilket signalerar om en skarp nedåtgående rörelse från förra veckan. Med veckans Momentum oscillator som fortfarande visar en uppåtgående riktning, kan ligga långt med korta brott vara ett klokt val i dag.

Wild Card

NZD/USD

Det här parets ihållande uppåtgående rörelse har slutligen drivit upp priset till det överköpta territoriet på per timme och dag diagrammets RSI. Inte bara det, men det verkar faktiskt vara ett baisseartad kors som bildats eller håller på att bildas på tim-, 4 timmars, och daglig diagrammets "Slow Stokastiska oscillatorer; all denna information pekar på att det finns en överhängande nedåtgående korrigering. Valutahandlare har möjlighet att vänta på att den nedåtgående brytning och ligga kort för att rida ut förestående våg.

www.forexyard.com/sv/