Dollarn har fått ökad styrka med stigande amerikanska aktiemarknader, vilket bidrog till att stävja de dramatiska nergångarna från föregående vecka. Idag, kommer handeln avsluta den här veckan med en mängd ekonomisk statistik, som ger goda möjligheter för valutahandlare att komma in på marknaden i en högre än normal volatilitet.

 

www.forexyard.com/sv/

Ekonominyheter

USD - Dollarns återhämtning fortsätter

Dollarn steg igår mot de flesta av dess stora valuta konkurrenter, där mer riskfyllda valutor inte tilltalade marknadens aktörer . Trots starka uppgångar på den amerikanska aktiemarknaden, så lyckades dollarn vinna terräng, med den sannolikhet om ytterligare europeiska räntesänkningar hägrar på valutamarknaderna. I slutet av torsdagens handel hade EUR/USD förändrats mycket lite, trots hög volatilitet större delen av dagen. Valutaparet USD/JPY stängde högre på 98,32 från 97,77. Mot GBP slutade USD också högre på 1,4481 från 1,4585.

De dramatiska dumpningsaktionerna av dollarn verkar ha upphört i gårdagens handel, som präglades av minskad risktagning och framtida räntenivåer. Dollarn såldes av kraftigt förra veckan, påhejad av tillkännagivande om att Federal Reserve kommer att inleda sin plan om kvantitativa lättnader. Sakta men säkert återvänder valutamarknaderna till sina relativt normala mönster, då valuta handlare ser ingen anledning att ta risker på de valutor som ger högre avkastning med tanke på den ekonomiska nedgången.

Dagens handel kan komma att präglas av en uppsjö av ekonomiska indikatorer kring konsumtion och sentiment. Idag väntas privat konsumtions siffror och en reviderad rapport på konsumenternas sentiment om ekonomin. Ett bättre än väntat resultat i rapporten som släpps, kan ge USD en skjuts uppåt, då valutan fortsätter att ta igen sina tidigare nergångar från förra veckan. För valutaparet EUR/USD, kan man förvänta sig att den kommer falla under 1,3500 nivån idag.

EUR - EUR står redo i väntan på ytterligare räntesänkningar?

EUR hade blandade resultat igår, i takt med att marknaden börjar prisa in potentiella räntesänkningar i den europeiska valutan. Mindre nedgång sågs mot dollarn, men EUR klättrade konsekvent mot övrig valuta korsningar. Valuta paret EUR/JPY slutade dagen högre på 133,41 från 1,3267 och EUR/GBP hamnade på 0,9368 från 0,9301.

Marknadsaktörerna har börjat prissätta euron med tanke på en eventuellt kommande räntesänkning från ECB. ECB planerar mötas nästa vecka för att besluta om EUs styrränta måste sänkas från sin nuvarande nivå på 1,5 %. En politiker som yttrade sig i frågan brittiske premiärministern Gordon Brown. På en presskonferens, sade Brown att han förväntar sig att det europeiska riktmärket för styrräntan kommer att sjunka under den nuvarande nivån. Kanske premiärminister Brown ligger lågt vad gäller EUR av uppenbara skäl.

Valutahandlare kommer idag vilja vara uppmärksamma på ett par viktiga rapporter som släpps från euroområdet och Storbritannien. Från Europa kommer vi att se nya siffror på industriella orderingångar. Denna indikator är prognostiserad att visa försämrade siffror som belyser den djupa lågkonjunktur som plågar Europa. Dessutom släpps Storbritanniens siffror i bytesbalansen . Denna siffra kan ha potential att överraska marknaden. Bättre än väntat resultat skulle kunna ingjuta bärkraft till pundet mot euron i dagens europeiska handel.

JPY - Yenen förutser nya nivåer av motstånd

Yenen blev misshandlad under gårdagens handel; föll mot USD, men under den tidiga morgonen av den japanska handelsdagen började trenden vända. De senaste uppgångar på aktiemarknaden har visat sig vara besvärande för yenen. Den japanska valutan har traditionellt använts som en fristad för positionering i tillgången, men senaste förflyttningar i positionering i valutor har inte varit nådig mot yenen. Kanske beror detta på den underliggande svagheten i den japanska ekonomin och den snabba nedgången av landets export.

Yenen sköts i sank mot dollarn till 98,32 från 97,77. Mot pundet slutade JPY ner något till 142,40 från 142,63. Den JPY mest noterbara nergång var den mot euron, där valutaparet EUR/JPY slutade upp med 74 punkter på 133,41. Bokslutsåret för Japan skrivs till slutet av mars. Med det nya året som kommer, kan vi kanske se 100,00 yen märket gentemot dollarn. Motståndet är av betydelse, då valutaparet USD/JPY inte har sett denna värdering sedan i början av november.

Råolja - Råoljepriset rusar

Priset på råolja steg under torsdagens handel, med ytterligare uppgångar att lägga till de senaste veckorna. Råoljepriset slutade upp drygt $ 1,50 eller 3 % till $ 53.81 per fat. Som stöd för prisuppgången har återhämtningen på den amerikanska aktiemarknaden från de låga bottennivåerna sedan nyåret varit en drivande faktor. Vad som också hjälpt råoljepriset är den ökad optimism från investerare, som inleddes förra veckan med en rad positiv ekonomisk statistik från USA.

En trendspiral uppåt har visat sig de senaste två veckorna med en mängd antal faktorer, som viktiga motorer till förmån för det stigande råoljepriset. Rallyt i aktier har en växelverkan med prisökningen på råolja. Det har också ökat förhoppningarna om att en kraftig efterfrågan på olja kan komma med det. Ytterligare stöd för apprecieringen i oljepriset har varit de fasta åtaganden från OPEC om att ständigt minska utbudet av råolja. Kombinera detta med en svag USD och man får då ett recept till ett rally i oljepriset. Valutahandlare får leta efter ett tillfälligt pristak på $ 55 för att ta hem vinster.

Tekniska Nyheter

EUR/USD

Den vanliga intervall handeln på 4 timmar diagrammet fortsätter. Både timmarsmedelvärden RSI och Slow Stokastiska är flytande i neutralt territorium. Men det dagliga Diagrammets RSI är redan flytande i över köpt territorium, som visar att en baisseartad korrigering kan ske inom den närmaste framtiden. När brytning nedåt inträffar, kan ligga kort med korta brott vara att föredra som strategi.

GBP/USD

Den hausseartade trenden håller på att förlora sin kraft och valutaparet verkar ha befäst sig runt 1,4480 nivån. 4 timmars diagrams RSI är redan flytande i det över köpta territoriet vilket tyder på att en nyligen uppåtgående trend är på väg att förlora kraft och att en baisseartad korrigering är nära förestående. När brytning nedåt inträffar, kommer ligga kort med korta brott, att vara en bra strategi.

USD/JPY

Timersättning diagrammet visar blandade signaler med RSI som fluktuerar på neutral mark. Det finns dock ett färsk baisseartad kors, som bildats på det dagliga diagrammets Slow Stokastiska, vilket antyder om att en baisseartad korrigering kan ske inom den närmaste framtiden. I så fall bör valutahandlare positionera sig när brytningen sker.

USD/CHF

Priset för detta par tycks vara flytande i det översålda territoriet på det dagliga diagrammets RSI och indikerar på en korrigering uppåt kan vara nära förestående. Den uppåtgående riktningen på 4 timmar diagrammets Momentum oscillator stöder också denna uppfattning. När brytning uppåt inträffar, kan ligga långt med korta brott vara att föredra som strategi.

Wild Card

Råolja

Oljepriset har stigit kraftigt under de två senaste veckorna och nådde en topp på $53,75 per fat. Men det dagliga diagrammets "RSI är flytande i det överköpta territoriet, vilket tyder på att en nyligen uppåtgående trend håller på att förlora kraft och en baisseartad korrigering är nära förestående. Detta kan vara ett bra tillfälle för valutahandlare att komma in trenden i ett mycket tidigt skede.

www.forexyard.com/sv/