Dollarn steg 0,2 % mot euron med bakgrund av en svagare än väntat industriell orderingång från Euroområdet och tyska inflation siffror, som underminerade investerarnas nyligen nyvunna förtroende och gynnade dollarn. ECB är pressad att följa Federal Reserve att köpa statsobligationer för att sänka räntan, en politik som kallas kvantitativa lättnader. Med förväntningar om att ECB kommer att sänka sin viktigaste styrränta med en halv procentenhet till en ny rekordlåg nivå på 1 %, är marknaden angelägen om att se hur långt man kan följa andra centralbanker, som Federal Reserve, att ta till okonventionella åtgärder för att stötta ekonomin.

 

www.forexyard.com/sv/

Ekonominyheter

USD - Kan dollarn fortsätta sin hausseartade trend?

Förra veckan gav en del utomordentliga möjligheter för valutahandlare att profitera med att ligga långt i US-dollarn. De två ledande valutor som USD markerade unika uppgångar mot var EUR och GBP.

Det verkar som om USD fick se denna hausseartade trend som ett resultat av några oväntade positiva nyheter, särskilt när det gäller bostadssektorn. Förra veckan, både försäljningssiffror för befintliga bostäder och nya bostäder, levererade bättre än väntade resultat, 4,72 miljoner bostadshus såldes under februari och likväl 337000 nya familjehus samma månad. Uppgifterna kom som en stor överraskning, eftersom analytiker hade ganska dystra prognoser för de två rapporterna, vilket gav en mycket stark skjuts uppåt för dollarn. Dessutom, som ni alla måste komma ihåg, så började denna recession till en följd av en djup kris i den amerikanska bostadssektorn. En rad positiva resultat från denna sektor har lyckats appreciera USD snabbt. Annan positiv statistik, som kom förra veckan var indexet för kapitalvaror(Durable Goods Orders index)som kom in mycket bättre än väntat. Medan analytiker hade väntat negativ tillväxt i det sammanlagda värdet av inköp på varaktiga varor under februari, visade den verkliga siffran nästan 4,0 % tillväxt.

När det gäller denna vecka, kommer två stora händelser sannolikt att bestämma dollarns riktning för den kommande veckan. Den första är den förväntade försäljning av hem (Pending Home Sales) som väntas fortsätta sin positiva kurva i bostadssektorn; men ett överraskande negativt resultat skulle kunna skapa viss oro bland investerare för den amerikanska ekonomin. Den andra stora nyheten kommer naturligtvis att vara förändringen i sysselsättning utanför jordbrukssektorn (Non-Farm Employment Change) som väntas på fredag, 13:30 svensk tid. Som det visats många gånger förut, lägger investerare en hel del förtroende kapital för trovärdigheten i denna undersökning, och som sådant reagerar omedelbart på dess resultat.

Valutahandlare uppmanas att följa de två ledande ekonomiska indikatorerna, då de sannolikt kommer att ange tonen för handeln i USD denna vecka.

EUR - Kommer ECB sänka räntorna till 1,00 % senare i veckan?

En extremt volatil vecka, varav många upp- och nedgångar, avslutades med en djup nedgång för EUR. Valuta paret EUR/USD sjönk till nästan 1,32 och EUR/JPY sjönk under 129,50.

Det första skälet till EUR nedgång, var dollarns starka position, som steg mot euron också. Det andra och ännu större var oviljan från Europeiska centralbanken (ECB) om att utveckla en räddningsplan för den europeiska ekonomin, som skulle på något sätt efterlikna den amerikanska planen. Investerarna ser nu den amerikanska ekonomin, som en dynamisk och flexibel ekonomi, där dess politiska ledare gör allt de kan för att rädda situationen, medan de kan. Å andra sidan börjar det europeiska monetära systemet ses som en konservativ organisation, som är tveksamma till att reagera på de snabba förändringarna i den globala ekonomin. Investerare törstar efter en europeisk räddningsplan, och om en skulle materialiseras, kommer det förmodligen innebära en trend upp för den europeiska valutan.

När det gäller den här veckan, kommer ECB att tillkännage nya lägsta anbudsränta på torsdag, som allmänt väntas sänka räntorna med 0,5 % till 1,00 %. Vissa kanske säger att detta drag är alltför lite, alltför sent, då USA, Japan och Storbritannien har alla sänkt sina styrräntor under 1,00 %, utan att lyckas åstadkomma en verklig förändring i deras ekonomier. Ändå, om ECB fattar beslut om att sänka räntorna, kan en omedelbar nedgång i eurons värde väntas.

Valutahandlare rekommenderas följa Jean-Claude Trichet tal på måndag, då han kan komma diskutera möjligheten om att få ner räntorna. Sådana kommentarer kan få stort inflytande på marknaden.

JPY - Den JPY ser ut att tappa sin hausseartade uppgång

Den senaste veckan fick JPY se stigande trender mot EUR och GBP, och blandade resultat gentemot USD. Den JPY genomgick den mest anmärkningsvärda hausseartade trend mot euron, då paret EUR/JPY sjönk till 129,40 nivån.

Förra veckan visade den japanska handelsbalansen en skillnad på -0.04T mellan exporterade och importerade varor under februari. Även om detta är en negativ siffra, var det mycket bättre än de ----0.29T som förväntades. Denna indikator har en enorm inverkan på den japanska ekonomin som förlitar sig mycket på sin exportverksamhet. Också i förra veckan, Tokyo Core Konsumentprisindexet, som mäter förändringar i priset på varor och tjänster, ökade med 0,4 % i mars, vilket visar att japanska ekonomin är i en fas av expansion, och inte i en nedåtgående kurva.

När det gäller denna vecka, kommer det stora nyhetsflödet att levereras från euroområdet och den amerikanska ekonomin. Men valutahandlare bör följa Tankan indexet, som väntas på tisdag kväll. Undersökningarna omfattar ett brett spektrum av den inhemska tillverkningssektorn, och har därmed en stor inverkan på yenen. Analytiker prognostiserar extremt negativa siffror för indexet och ett sådant resultat skulle kunna generera en baisseartad trend för JPY.

Råolja - Kan råoljan nå under 50 dollar per fat?

Råoljepriset har sjunkit dramatiskt precis innan helgen. Efter en topp på över $ 54 per fat, handlas råoljan för närvarande på $ 51,50 per fat. Råoljepriset föll främst som en följd av den stigande dollarn. Råoljan är prissatt i dollar, och som sådant, tenderar en stigande trend för USD att ge en motsatt effekt på råoljepriset.

En annan statistik, som hjälpt till att sänka oljepriset, var indikatorn i det amerikanska varulagret på råolja från i onsdags, som kom in högre än väntat, vilket återspeglade 3,3 miljoner ytterligare fat råolja som hölls i lager av kommersiella företag från föregående vecka. Kombinationen av hög tillgång och stark dollar är en enkel formel för att fälla råoljepriset.

När det gäller den här veckan, bör valutahandlare följa de globala ekonomiska nyheterna, framför allt från USA, eftersom de sannolikt kommer att bestämma oljepriset. Valutahandlare uppmanas hålla sig uppdaterade på, att så länge som den amerikanska dollarn fortsätter att apprecieras, kan råoljepriset fortsätta sin sjunkande bana för att nå så lågt som $50 per fat!

Tekniska Nyheter

EUR/USD

4 timmars diagram visar att valutaparet fortfarande är flytande inom dess baisseartade kanal. RSI på det dagliga diagrammet har passerat 30 linjen, vilket indikerar att marknaden är översåld. Den långsamma Stokastiska på 4 timmar diagrammet visar också ett färskt hausseartad kors, vilket tyder på att en hausseartad trend kan äga rum. Ligga långt med korta brott är att föredra.

GBP/USD

Den baisseartade trenden fortsätter med ökad styrka, där valutaparet nu flyter runt 1,4210. RSI på timmarsmedelvärde diagrammet visar att det fortfarande finns utrymme för fortsatt rörelse. Nästa mål kan vara 1,4143. Ligga kort med korta brott verkar vara rätt val i dag.

USD/JPY

4 timmars diagram visar blandade signaler med Slow Stokastiska som fluktuerar på neutral mark. Men det dagliga diagrammets RSI är redan flytande i det överköpta territorium, som visar att en baisseartad korrigering kan ske inom den närmaste framtiden. Ligga kort med korta stopp är att föredra som strategi.

USD/CHF

Det är en mycket distinkt hausseartad formation som bildats på tim diagrammet, då paret nu flyter i den nedre delen. Dessutom pekar alla oscillatorer på dagliga diagrammet uppåt, vilket tyder på att den hausseartade rörelsen kan förlängas. Ligga långt kan vara rätt strategi idag.

Wild Card

Olja

Denna råvara har haft en markant sjunkande rörelse under helgen och denna baisseartade korrigering kommer sannolikt att fortsätta närmaste framtiden. Alla diagram signalerar fortfarande om en mild baisseartad signal; men det kan finnas kortsiktiga korrigeringar i denna stadigt neråtgående trend. Därför kan valutahandlare maximera vinsten, genom att sälja på toppar och dra nytta av denna baisseartad trend.

www.forexyard.com/sv/