Finansinspektionen har fått fler frågor från allmänheten och ett ökat antal varningar från andra tillsynsmyndigheter avseende investeringar i handel med utländsk valuta (Forex eller FX*) under senare år och vill därför varna investerare för oseriös verksamhet. Flera av de företag som erbjuder handelstjänster och förvaltningstjänster bedriver verksamhet som kan vara tillståndspliktig. Kontrollera därför alltid företaget mot Finansinspektionens företagsregister och varningslista.

Se upp för dessa varningssignaler!
1. Det låter för bra för att vara sant. Löften om hög och snabb avkastning med garanterad vinst. Kom ihåg att det inte finns någon fri lunch!

2. Aggressiv marknadsföring med icke underbyggda påståenden. ”Oavsett om marknaden går upp eller ner så kommer du att göra en vinst.”. ”Tjäna flera tusen kronor varje vecka.”. ”Vi överträffar alla inhemska investering till mer än 90 procent”. ”Största fördelen med Forex-marknaden är att det inte finns någon nedgång”. ”Vi garanterar att du kommer att få en avkastning på minst 30-40 procent på några månader”.

3. Var misstänksam när man talar om låg risk och påstår att skriftlig information om risker bara är en formalitet beslutad av myndigheterna. Var medveten om att valutahandel vanligtvis omfattar derivat eller CFD:er (Contracts for Differences) vilket kan medföra hög volatilitet och risk. Investera inte pengar som du inte har råd att förlora. Du kan förlora alla dina pengar mycket snabbt på utländsk valutahandel och optionskontrakt. Se upp för påståenden som; ”med en investering om 50 000 kronor så kan du maximalt förlora 100 kr till 500 kr per dag. Vi ersätter alla dina förluster. Din investering är säker”.

4. Handla inte "Margin" om du inte har kunskaper om sådan handel. Du riskerar att bli ansvarig för förluster som kan vara mycket större än din investering. Valutahandlare kan erbjuda sina kunder att sätta in pengar på ett konto, s.k. "margin". På ett "marginkonto" är det är vanligt med summor mellan 10 000 och 50 000 kr. Dessa summor är rela-tivt små på valutamarknaden men kan kontrollera betydligt större han-delsposter. Detta är fakta som kunden inte alltid informeras om.

5. Interbank market. Var särskilt misstänksam mot företag som påstår att du kan eller ska handla på ”interbank market” eller att de kan handla på denna marknad åt dig. Oreglerade och oseriösa valutahandlare påstår ofta att de handlar på ”interbank market” för att få bra priser. Aktörer som handlar valuta på s.k. interbank market är oftast banker och större företag. Med ”interbank market” menas det löst sammansatta nätverket av transaktioner med valuta som förhandlas mellan finansiella institut och större företag.

6. Skicka pengar via Internet, post eller på annat sätt. Var mycket försiktig att handla online. Det är lätt att skicka pengar via nätet men oftast omöjligt att få tillbaka dem. Flera företag påstår att de finns utomlands och har egna webbsidor men uppger ingen adress eller andra uppgifter om företaget. Skicka inga pengar till sådana företag. Det kan vara omöjligt att spåra dina pengar.

7. Svårigheter att få information om bolaget eller om ledningen för bolaget. Investera inte dina pengar hos företag som du inte får detaljerad information av eller som du inte kan hitta information om. Även om du får exklusiva broschyrer och beskrivningar så kan de innehålla falsk information. Handla inte med någon som inte lämnar information om sig själv. Försäkra dig alltid om att bolaget verkligen existerar och har nödvändiga tillstånd. Lita inte bara på muntliga uppgifter och löften. Begär all information skriftligt.

8. Oseriösa företag annonserar efter kunder och har ofta egna webbsidor. Man lovar hög avkastning, låg risk och investering i utländsk valutahandel. Man erbjuder även högavlönade anställningar eller möjlighet till partnerskap. Var särskilt uppmärksam om goda vänner och grannar har lockats att investera. Gör dina egna undersökningar och lita inte på kontoutdrag utvisande hög avkastning.

Innan du handlar: Informera dig om grunderna för handel med valuta och var medveten om att valutaspekulation kan innebära betydande risker.
- Kontrollera hos Finansinspektionen eller hos den utländska tillsynsmyndigheten att mäklaren och företaget har tillstånd för sin verksamhet.
- Tänk över din egen kunskap om den finansiella marknaden och beakta dina finansiella resurser. Hur mycket har du råd att förlora? Kan investeringen innebära förluster utöver det ursprungliga investerade kapitalet?
- Lär dig hur handel med valutor fungerar och var medveten om dina skyldigheter i samband med att du ingår avtal med ett utländskt företag.
- Var medveten i vilken mån du är exponerad för risk och läs om alla risker i de dokument som mäklaren är skyldig att informera dig om.

Publicerad: 2009-09-28

Källa: www.fi.se ; Finansinspektionen; Hämtad 29 september 2009