Samtidigt som konjunkturen vek neråt vände guldpriset i motsatt riktning under 2009. Sedan början av oktober har priset stadigt legat över tusendollarsnivån, med toppnoteringen på dryga 1200 dollar i början av december.

Under årets sista månad inträffade ett hack i priskurvan, men när bolagen i gruvbranschen nu blickar mot 2010 ser de fortsatt stigande guldpriser och en ökad produktionsvolym framför sig. Bolagen tror även att det ljusnar på finansieringsfronten. Det visar PricewaterhouseCoopers årliga Global Gold Price Survey för 2009.

Hela 91 % av bolagen i undersökningen räknar med att guldpriset fortsätter stiga nästa år. Närmare tre av fyra bolag (73 %) förväntar sig även att deras långsiktiga produktionsnivåer kommer att öka.

– Det genomsnittliga pris som använts för att beräkna reserver har visserligen ökat och landade på 764 dollar 2009 jämfört med 734 dollar för 2008. Men vi ser även att många guldbolag nu har betydande marginaler i sina reservberäkningar då värderingarna inte riktigt följt med den kraftiga uppgången under 2009, kommenterar Sten Håkansson, branschansvarig för Metal & Mining, PricewaterhouseCoopers.

Undersökningen visar även att så många som 83 % av bolagen tror på förbättrade finansieringsmöjligheter framöver, vilket speglar den generella återhämtningen på finansmarknaden och står i kontrast till 2008 då 89 % menade att finansieringsläget skulle förvärras.

Bolagen har även svarat på frågor om vilka faktorer som används för att göra prisuppskattningar.

– Aktuella priser (45 %) är vanligast förekommande, följt av analytikers uppskattningar om prisutvecklingen (38 %) och historiska priser (16 %). Intressant är dock att många av de undersökta bolagen menar att just tillförlitligheten i uppskattningarna är ett stort bekymmer, säger Sten Håkansson.

Om rapporten
I undersökningen 2009 Global Gold Price Survey har PricewaterhouseCoopers ställt frågor till 58 globalt ledande bolag med guldgruvor som en del av verksamheten. Frågor som har ställts gäller bland annat vilket guldpris de använt för att värdera sina innehav av guld, vilka faktorer som påverkat deras val och vilken information de tänker ge i årsredovisningarna för 2009.

Publicerad: 2010-01-12

Källa: www.pwc.com ; PricewaterhouseCoopers; Hämtad 19 januari 2010