Råvaror & Valutor

Här presenteras finansnyheter om råvaror och valutor. Dessa nyheter rör råvarupriser och valutakurser.

Varje år får svenska jordbrukare närmare sex miljarder kronor i gårdsstöd från EU. Riksrevisionens granskning visar att stöd betalas ut trots att kontrollunderlagen är bristfälliga. Lennart Grufberg är ansvarig riksrevisor.

Söker du som är jordbrukare stöd för rätt mark? Den frågan ställer Jordbruksverket inför en stor inventering av all jordbruksmark i Sverige. Skälet till inventeringen är att EU-kommissionen kritiserat Sverige för att ha för dålig kvalitet på de uppgifter om jordbruksmark som jordbrukarna använder sig av när de ansöker om stöd. Nu vill Jordbruksverket höja kvaliteten på uppgifterna och skapa ökad trygghet för jordbrukarna att rätt uppgifter används i stödansökan.

Lönsamheten i jordbruket stärktes kraftigt under 2007. Och för första gången på flera år är det nu fler mjölkbönder som satsar än som lägger ner. Framtidstron är också hög. Åtta av tio bönder tror att priserna till jordbruket kommer att vara oförändrade eller stiga under 2008.

Nu kan du investera i guld och andra råvaror via "Open End Certifikat" (OEC) från ABN AMRO Markets via din befintliga bank eller Internetmäklare. "Open End Certifikat" är finansiella instrument som avspeglar prisutvecklingen för den tillgång eller den marknad som certifikatet avser, löptiden för "Open End Certifikat" är öppen och det finns därför ingen fastställd lösendag.

Vice riksbankschef Irma RosenbergHur bör centralbanker förhålla sig till stigande priser på råvaror och energi? Den frågan diskuterade förste vice riksbankschef Irma Rosenberg när hon idag talade på workshopen ”Commodities, Energy and Finance” i Wien.
 
”Priserna på energi och råvaror har stigit snabbt de senaste åren. Detta hänger i hög grad samman med att tillväxtländer som Kina och Indien alltmer integrerats i världsekonomin – det man ofta syftar på när man talar om globalisering. Samtidigt har globaliseringen fört med sig låga priser på importerade produkter från tillväxtländerna och via ökad konkurrens bidragit till att dämpa prisökningarna på importkonkurrerande produkter i industriländerna. Detta har underlättat för centralbankerna att upprätthålla prisstabilitet.