Råvaror & Valutor

Här presenteras finansnyheter om råvaror och valutor. Dessa nyheter rör råvarupriser och valutakurser.
Förra fredagen skrev Financial Times (FT) att anledningen till att oljepriset stigit till årshögsta nivån tisdagen den 30 Juni var för att Steve Perkins mäklare vid London-baserade PVM Oil Associates, världens största OTC olje mäklarhus, gjort olaglig handel av en stor mängd oljekontrakt. Detta skall har orsakat en förlust för bolaget på ungefär US$10m eftersom dem var tvungna till att urgå positionerna så fort upptäckten gjordes.

Från med i dag (2009-07-01) utökas möjligheterna inom stöden Öka arealen ädellövskog och Bevara och utveckla skogens mångfald så att skogsägare kan ansöka om ersättning för fler åtgärder. Dessutom öppnas stöden för alla kategorier av skogsägare.

Från april till maj sjönk producentpriserna på hemmamarknaden med 0,8 procent och exportpriserna med 0,3 procent. Under samma period sjönk producentpriserna totalt med 0,5 procent medan importpriserna steg med 0,3 procent.

Exporten av torv under 2008 var 251 000 ton. Det är det högsta värdet någonsin och nära en 50-procentig ökning jämfört med föregående år. De största kvantiteterna exporterades till Finland, Nederländerna, Danmark och Norge.

USD och JPY har återfått sin status som säkra tillflyktsortsvalutor, efter publicerandet av sämre än prognostiserad ekonomisk statistik från Empire State tillverkningsindexet och TIC Long-Term Purchases (långsiktiga investeringar) och följaktligen en återgång till riskaversion. De två valutorna steg mot de flesta av sina större valutapar, i en volatil handelsdag. Dagens handel väntas bli instabil, med viktiga pressmeddelanden från USA och euroområdet, inklusive USAs Bygglov och PPI utsläpp 14:30 svensk tid, det tyska ZEW sentiment indexet på 23:00 svensk tid och Storbritanniens KPI(konsumentprisindexet) på 22: 30 svensk tid

Första kvartalet 2009 skedde en kraftig ökning av antalet hushåll som bytte elhandelsföretag. Närmare 140 000 hushåll bytte vilket är en ökning jämfört med första kvartalet 2008 på 39 procent. Priset på elenergi för hushållen sjönk under första kvartalet oavsett avtalsform. Lägst pris har rörligt avtal, men sänkningen var störst för kunder som tecknade ettårsavtal.

EUR kom under ett kraftigt säljtryck gentemot dollarn på måndagen, efter att brittiska tidningen Daily Telegraph rapporterat på sin webbplats, om att Tysklands viktigaste industrikoncern varnat för att Tysklands kreditproblematik fördjupats. Dollarn fick också ett visst stöd, efter att Rysslands finansminister sade att nationen har fullt förtroende för den amerikanska valutan. Hans kommentarer kom inför det första toppmötet med ledare från Ryssland, Kina, Indien och Brasilien på tisdagen, där de förväntas diskutera frågor inklusive frågan om diversifiering i valutareserver.

Dagens G20-möte i Berlin, Tyskland idag med de 20 industrialiserade länderna, kommer att vara ledande för handeln i USD. Dessutom är forex valutamarknaden inställd på en mycket volatil dag, efter offentliggörandet av U.S. Import Prices (amerikanska importpriser) indikatorn 14:30 svensk tid, och publiceringen av det amerikanska sentiment indexet hos konsumenterna 15:55 svensk tid. Forex valutahandlare rekommenderas att inta sina positioner i dollarn nu, för att inhösta profiter med dagens rapporter som kommer inlöpande.

I dag har regeringen beslutat om ett nytt stöd för installation av solceller. Stödet på upp till 60 procent av investeringskostnaden riktas till företag, offentliga och privata organisationer samt privatpersoner. Syftet är att öka andelen solenergi i Sverige och skapa fler jobb.