Råvaror & Valutor

Här presenteras finansnyheter om råvaror och valutor. Dessa nyheter rör råvarupriser och valutakurser.

Många forex handlare har fått bevittna en stark baisseartad trend för USD paren och korsningar, med funderingar på när vändningen för USD skall komma. Med förra veckans siffror på den amerikanska bostadsmarknaden och arbetslöshetssiffror, som visat sämre resultat än väntat, blandat med ett uppsving i förtroendet för euroområdets ekonomier, som exempelvis Tysklands, fick USD att dala. Men denna veckas statistikprognoser kan skapa en mullrande vändning för dollarn. Vid sådana volatila rörelser är det då stora vinster görs i forex valuta världen, så missa inte detta!

De senaste veckorna har sett en rad positiva ekonomisk statistik komma ut från olika ekonomier. Även en rekordartad minskning av den japanska BNP var väntat och marknadseffekten var minimal. Med en genomsyrande marknadsoptimism, har säkra positioneringstillgångar som USD börjar försvagas. Valuta handlare har sett dollar sedeln förlora styrka mot de flesta andra valutor, och råvarupriserna har börjat klättra tillbaka till 2007-2008 prisnivåer. Närmar vi oss slutet på lågkonjunkturen?

En ökad optimism, som styrdes av en hausseartad börs, samt positiva uttalanden från US finansminister Timothy Geithner igår, ledde till en ökad efterfrågan på mer riskfyllda valutor. Räkna med ett intensivt nyhetsflöde idag, med viktiga nyheter som kommer från USA, euroområdet och Japan.

Dollarn var något mer volatil än vanligt den senaste veckan, och förklaringen till detta har varit allt svårare att förklara, för varje dag som gått. När det gäller den här veckan, rekommenderas forex valuta handlare att inta positioner i handeln, med en mängd av rapporter, som kommer släppas från Europa och Japan, vilket kommer påverka dollarns viktigaste valuta korsningar.

Idag, kommer den amerikanska ekonomin vara i förarsätet på dagens marknad, medan euroområdets valuta kommer att inta en plats i baksätet. Valuta handlare bör ägna särskild uppmärksamhet åt de amerikanska arbetslöshetssiffror och president Obamas ekonomiska reformer, då dessa två faktorer förväntas ha störst inverkan, vad gäller optimismen på marknaden i dagens handel.

Uppköp av dollarn återupptogs igår, när aktiemarknaden vek ner sig och den amerikanska ekonomin visade bättre än väntat tillverknings statistik. Valutahandlare intar sina positioneringar med sikte på marknaderna, som förbereder sig för att absorbera ett överflöd av ekonomiska nyheter de kommande dagarna, vilket kan skapa en nivå av förhöjd volatilitet i priset.

Även om dollarn deprecierades i gårdagens handel mot de flesta av sina stora valutapar, registrerade oljepriset betydande uppgångar. Således så har det på sistone rått ett omvänt förhållande mellan dollarn och det svarta guldet. Därför är det viktigt att följa de ekonomiska pressmeddelanden från USA idag, då en svag amerikansk ekonomi, kommer sannolikt att leda till ett baisseartade oljepris. Å andra sidan, stark amerikansk ekonomisk statistik och en stark dollar, kan sannolikt komma att leda till ett högre oljepris senare i dag.

Med en abnorm mängd antal nyheter, som kommer från Storbritannien, euroområdet och USA i dag, har valutahandlare med en frenesi sökt att positionerat sina kapitalinsatser innan handelsdagen kommer igång. Att handla under dessa nyhetssessioner, vilket för med sig normalt sett en mycket hög volatilitet, är ett snabbt sätt att dubbla sitt balanskonto; en klok valutahandlare vet det. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt det flöde av statistik från tillverkningsindustrin som kommer från Frankrike och Tyskland mellan 09:00 och 11:00 svensk tid, liksom rapporten om arbetslöshetsstatistiken från USA 14:30 svensk tid. Kommer du att dra nytta av denna förestående volatilitet, eller sitta på åskådarplats?

Efter överraskande statistik om arbetslösheten i USA igår, fick dollarn se måttliga uppgångar mot dess primära valuta rivaler. Europeiska centralbanken (ECB) tycks dra fötterna efter sig med att erkänna att den ekonomiska krisen kräver de nödvändiga instrument för att ta sig ur recessionen; och Japan har återfått en viss gradnivå på säker tillflyktsort från investeringar; Kinas tillväxt minskade första kvartalet 2009. Mer säkra valuta positioneringar verkar hämta styrka, där resten av världens valutor fortsätter att drabbas av recessionen.