Råvaror & Valutor

Här presenteras finansnyheter om råvaror och valutor. Dessa nyheter rör råvarupriser och valutakurser.

Med en marknad som testar olika stöd- och motståndsnivåer, har valuta handlare upptäckt en negativ korrelation mellan aktier och värdet på USD. Varje gång det är ett rally på aktie marknaden, får USD känna av måttliga deprecieringar. Detta beror förmodligen på att valuta handlare flyr valutamarknaden för aktiemarknaden. Med utsläppet av U.S. Building Permits (Bygglovsindexet) idag kl 14:30 svensk tid, kan det ha en inverkan på aktiemarknaden. Var beredda på de effekter detta kan ha på den amerikanska dollarn under dagens handel.

Swedbanks råvaruprisindex har ökat med drygt 14 % i genomsnitt under årets tre första månader i kronor räknat. Uppgången drivs främst av ett högre råoljepris men även priserna på industrimetaller stiger på bred front. Kopparpriset har höjts med över 30 % sedan bottenläget i december förra året.

De amerikanska och japanska valutorna kommer sannolikt att fortsätta sin starka uppgång, där investerare håller sig borta från högre avkastningsvalutor såsom AUD, har analytiker sagt. Yenen mobiliserade ett rally gentemot GBP, Australiens och Nya Zeelands dollar valuta, där var och en föll med cirka 1,5 % jämfört med den japanska valutan.

Den europeiska gemensamma valutan föll i tisdags, efter uppgifter, som visade att euroområdets ekonomi registrerat sin djupaste nedgång på ett kvartal i slutet av 2008. Som en följd av detta, sökte sig valutamarknadens aktörer tillbaka till den amerikanska valutan, efter optimismen om den europeiska ekonomin avtagit. US-dollarn, vilket ses som en säkrare satsning än andra valutor i tider av marknadsoro, kommer sannolikt att dra till sig en större efterfrågan, där investerare håller sig borta från riskfyllda tillgångar.

Förra veckans publicerande av negativ sysselsättningsstatistik från USA har fått många valutahandlare att fly USD. Med ett rally, som äger rum mellan euroområdets valutor, likväl som priset på råolja, verkar det finnas gott om investeringsmöjligheter, mer lönsamma än US-dollarn på sistone. Valutahandlare rekommenderas byta inriktning på sina investeringar än den typiska säkra tillflyktsorten, som USD inneburit.

ECBs överraskande sänkning av styrräntan med endast 25 punkter håller på att bearbetas av valutamarknaderna. Men valutahandlare kommer inte att ha mycket tid att vila på lagrarna, då de mycket viktiga Non-Farm Employment publiceras senare i dag.

Marknadsaktörerna väntar otåligt på viktig statistik som skall släppas idag. Europeiska centralbanken väntas sänka räntorna med 50 punkter och veckans amerikanska arbetslöshetssiffror väntas komma in högre. Dessa två händelser kommer att vara de viktigaste faktorerna för valutorna på valutamarknaden idag.

Början på en ny månad föregås alltid av två viktiga händelser på valutamarknaden: utsläpp av oerhört viktig amerikanska ekonomisk statistik och ett inflöde av handel efter att arbetstagare fått sina månadslöner. Vi sparkar igång april månad idag, med att uppmärksamma handlare på de ekonomiska nyheter som kommer från USA, i synnerhet när det gäller boende, sysselsättning, inflation och den ständigt allt viktigare oljeråvarulager inventeringen. Om du har väntat på den rätta dagen för att börja handla valuta, så har den dagen kommit!

Turbulensen i den amerikanska bilindustrin har fått valutahandlare att söka positioneringar i dollar och yen. Ytterligare nergångar på aktiemarknaden orsakades av en brist på förtroende för den globala ekonomin och lägre risktagande.