Råvaror & Valutor

Här presenteras finansnyheter om råvaror och valutor. Dessa nyheter rör råvarupriser och valutakurser.
Den totala arealen för landets lantbruksenheter uppgår till 35,3 miljoner hektar enligt fastighetstaxeringen 2008. Sveriges totala landareal är 41 miljoner hektar, vilket innebär att lantbruken upptar 87 procent.

Dollarn steg 0,2 % mot euron med bakgrund av en svagare än väntat industriell orderingång från Euroområdet och tyska inflation siffror, som underminerade investerarnas nyligen nyvunna förtroende och gynnade dollarn. ECB är pressad att följa Federal Reserve att köpa statsobligationer för att sänka räntan, en politik som kallas kvantitativa lättnader. Med förväntningar om att ECB kommer att sänka sin viktigaste styrränta med en halv procentenhet till en ny rekordlåg nivå på 1 %, är marknaden angelägen om att se hur långt man kan följa andra centralbanker, som Federal Reserve, att ta till okonventionella åtgärder för att stötta ekonomin.

Dollarn har fått ökad styrka med stigande amerikanska aktiemarknader, vilket bidrog till att stävja de dramatiska nergångarna från föregående vecka. Idag, kommer handeln avsluta den här veckan med en mängd ekonomisk statistik, som ger goda möjligheter för valutahandlare att komma in på marknaden i en högre än normal volatilitet.

Många forex aktörer på marknaden måste vara blinda om de inte har märkt de kraftiga volatila rörelser som förekommer i världens främsta valutapar: EUR/USD. Detta utnötningskrig mellan de två största valutorna i världen har uppstått med att varje sida har tagit till aggressiva åtgärder för att bekämpa den senaste lågkonjunkturen. Allt som USA fortsätter att publicera positiv ekonomisk statistik, och euroområdet funderar på att vidta åtgärder liknande dem som vidtagits i USA, detta parets kraftiga volatilitet kommer utan tvekan att fortsätta till nästa vecka.

Efter gårdagens relativt lugna handel, är den ekonomiska kalendern späckad med viktig statistik som hotar att få stora svängningar på marknaden. Från den stora mängden nyhetsrapporter som kommer rekommenderar ForexYard sina valutahandlare att ägna särskild uppmärksamhet åt det tyska affärsklimatet, U.S Durable Goods (kapitalvaror), New Home Sales (försäljning nya bostäder) och råvarulagerstatistiken på olja.

Den amerikanska finansministern Timothy Geithner presenterade planerna i förra veckan för ett offentligt/privat partnerskap av investerare som löser ut skräplån inom bank och bostadssektorn . Sedan dess, har investerare med en frenesi börjat sälja ut USD för att köpa in sig på olika privata investeringar, som skapat ett rally på Wall Street, och intensiva fluktuationer på valutamarknaden. Det senaste, antingen eller attityden från valutahandlare, har skapat en sådan volatilitet att det skulle kunna fånga upp många investerare tillbaka till fållan i sin chans att dra vinstfördelar från de stora svängningar som skett i priset.

Sverige hamnar på en tredjeplats i Europa i en ny studie av begreppet grön upphandling inom offentlig verksamhet. Bara Storbritannien och Österrike är bättre på att upphandla miljövänligt. Undersökningen visar även att miljöanpassad upphandling bidrar till minskade kostnader. I Sverige har till exempel kostnaderna för de offentliga organisationerna minskat med 1,24 procent tack vare grön upphandling.

Tillkännagivandet av kvantitativt stimulans program av Fed, skickade dollarn mot lägre nivåer gentemot de större valutorna. Valutahandlare får bygga vidare på den stora prisjustering där kortsiktiga prognoser förutspår ytterligare svaghet i USD denominerade par.

Idag, planerar US Federal Reserves ordförande Ben Bernankes att hålla tal klockan 16:00 svensk tid. Oavsett innehållet i det, kommer dollarn sannolikt att uppleva kraftig volatilitet till följd av Bernankes tal.