Råvaror & Valutor

Här presenteras finansnyheter om råvaror och valutor. Dessa nyheter rör råvarupriser och valutakurser.

Investerare flydde USD i mängder igår efter amerikanska Federal Reserve uttalande om att den skulle påbörja kvantitativa lättnader - i grunden tryckande av pengar -för att få fart på den amerikanska ekonomin, förhoppningsvis i början av nästa år. Efter en sådan förödande förlust i värdet av USD, har handlare nu möjlighet se ett nytt prisintervall för värdet av USD och kommer att börja göra det under resten av denna vecka. När USD stabiliserats, kan den faktiskt börja klättra tillbaka upp till den status som säker tillflyktsort de kommande veckorna.

President Obamas rivstart i klimatarbetet stärker utsikterna för att nå ett långtgående globalt klimatavtal i Köpenhamn i december. Det är miljöminister Andreas Carlgrens intryck efter ett besök i Washington D.C 16-17 mars.

Den tekniska korrigeringen fortsätter att dominera de ledande valutor, där både EUR och GBP har stärkts kraftigt mot dollarn på sistone. Detta kan ändras i dag när U.S. Funds Rate (amerikanska räntefonden) kommer att tillkännages vid 19:15 svensk tid, och kommer enligt prognoserna att ligga kvar på 0,25%. Men varje förändring som kan äga rum kan så störningar på marknaden, och valutahandlare bör vara redo för det.

Den europeiska valutan kan få ytterligare en skjuts uppåt, efter Tyskland avvisat ett amerikanskt förslag till anslag, om skattemässiga stimulanspaket i ett försök att hjälpa ekonomierna ur sina djupa recessioner. Det faktum att euroområdets nationer undvek att åta sig några nya förbindelser om att utöka fiskala stimulanser, bör uppmuntra mer investeringar i Europa och som resultat av detta ge en hävstångseffekt för EUR valutan.

Efter en konsekvent depreciering i dollarn de senaste veckorna, handlas den amerikanska dollarn nu över 1,29 mot euron och över 1,40 mot brittiska pundet. Onsdag denna vecka, klockan 19:15 svensk tid, kommer Federal Reserve att leverera ett uttalande om räntan, och förväntas lämna den på 0,25 %. Men Bernankes tal från i går, kanske ger en fingervisning om att en räntehöjning inte längre är tabu. Ett sådant beslut skulle kunna skapa förödelse för ledande valutor, och valutahandlare måste vara beredda.

Under gårdagens tidiga eftermiddags timmar, såldes råoljan av i snabb takt, när investerare positionerade sig bort från råvaran för mer riskfyllda tillgångar. Med ett nyfunnet stöd för aktiemarknaden, har US-dollarn också börjat tappa mark mot ett antal av dess valuta rivaler, och då särskilt EUR. Om rallyt på aktiemarknaderna kan fortsätta, så skulle vi kunna se dessa tendenser i dollarn resten av veckan.

Idag, med få ekonomiska indikatorer på agendan, riktas allas ögon mot Reserve Bank of New Zeeland (RBNZ), då den förväntas sänka de korta räntorna med 50 punkter. Nya Zeeland har för närvarande en av de högsta styrräntor globalt sätt, men i och med den globala lågkonjunkturen, som allt mer gör sig påmind, där klyftan mellan de olika räntorna minskar stadigt, som i sin tur försvagar ytterligare varje lands valuta, tvingas Nya Zeeland till detta beslut.

Dollarn kommer att vara den dominerande valutan inom valutahandeln denna vecka, när bankkrisen åter tar täten. Banksektorns nedgång och stigande oljepriser kan ha en negativ inverkan på dollarn denna vecka, med handlare som flyr från dollarn.

Analytiker förväntar sig att dollarn kommer att sjunka ytterligare mot dess viktigaste valuta crosses idag, när USA väntas komma ut med negativ ekonomisk statistik, såsom Unemployment Claims 14:30 svensk tid. Under tiden rekommenderas valutahandlare att dra nytta av den volatilitet när den här veckans handel kommer till sin ända.