Råvaror & Valutor

Här presenteras finansnyheter om råvaror och valutor. Dessa nyheter rör råvarupriser och valutakurser.

En av de viktigaste händelserna idag för valutahandlare är ett kommande beslut om de korta räntorna från centralbankerna. Idag, kommer inte en utan två europeiska centralbanker att sänka räntorna med 50 punkter. Europeiska centralbanken (ECB) och Bank of England (BOE) kommer med all sannolikhet att sänka sina räntor runt lunchtid i dag (GMT), vilket leder till deprecieringar i valuta paret EUR/GBP. Detta kommer utan tvekan vara faktorn, som kommer att dominera marknaden i dag.

Beslut om europeiska räntesänkningar, som förväntas komma imorgon från ECB och Bank of England (BOE), leder vanligtvis till att handlare redan prisat in några dagar i förväg än planerat. Som sådant kan vi få se en fortsatt depreciering av euron idag då de flesta handlare är med nära 100 % positiv säkra på att ECB kommer att kapa räntan med 50 punkter i morgon runt tolvslaget. Denna svaghet kommer sannolikt att fortsätta visa sig under dagens handel.

Under 2008 minskade antalet kunder som bytte elleverantör. För hushållskunder minskade antalet byten med sex procent jämfört med året innan.

Elanvändningen i Sverige minskade under 2008 jämfört med året innan, visar preliminär statistik. Elproduktionen ökade samtidigt. Dels från vattenkraften, dels från vindkraften som redovisar en 38-procentig ökning till 2 TWh. Sverige nettoexporterade under 2008 2 TWh el, till skillnad från 2007 års nettoimport. Kärnkraften svarade 2008 för 42 procent av den svenska elproduktionen.

USD steg till sin högsta nivå på två år mot alla större valuta par, på spekulationer om att den amerikanska regeringen kan komma att bidra med ytterligare 30 miljarder US dollar till den amerikanska försäkringsjätten, American International Group (AIG),vilket ledde en ökad positionering i den amerikanska dollarn. Med senaste tidens uppgångar, har US-dollarn fått fart och vissa säger att denna tendens kommer att pågå åtminstone hela mars månaden.

Näringsminister Maud Olofsson och infrastrukturminister Åsa Torstensson har idag träffat Fortum, Vattenfall och E.ON för en första diskussion kring hur Sverige kan bygga upp en gemensam fungerande infrastruktur för el- och laddhybridbilar.

Nu öppnar Skogsstyrelsen den nya tjänsten Mina sidor - en tjänst där alla skogsägare via Internet kan se information om sin egen fastighet. Detta ger skogsägarna ett effektivt verktyg att använda i planeringen av sitt skogsbruk och ersätter den gamla skogs- och miljöredovisningen, SMÖR.

Energimyndigheten och VINNOVA finansierar Uppsala universitet med totalt 21,6 miljoner kronor under tre år för att bedriva fortsatt forskning kring molekylära solceller, så kallade Grätzelsolceller.

Regeringen har idag fattat beslut om att ta ytterligare steg mot den klimateffektiva fordonsparken. Staten ska gå före i omställningen. Från och med den 1 februari 2009 ska statliga myndigheter endast köpa miljöfordon. När myndigheterna handlar upp taxiresor eller hyrbilar är det också miljöbilar som gäller.