Råvaror & Valutor

Här presenteras finansnyheter om råvaror och valutor. Dessa nyheter rör råvarupriser och valutakurser.
Finansinspektionen har fått fler frågor från allmänheten och ett ökat antal varningar från andra tillsynsmyndigheter avseende investeringar i handel med utländsk valuta (Forex eller FX*) under senare år och vill därför varna investerare för oseriös verksamhet. Flera av de företag som erbjuder handelstjänster och förvaltningstjänster bedriver verksamhet som kan vara tillståndspliktig. Kontrollera därför alltid företaget mot Finansinspektionens företagsregister och varningslista.

Med ett Dollarindex som sjönk till sin lägsta nivå på ett år förra veckan, samt stabilisering av oljepriserna, så har de skandinaviska valutorna har gjort rekordvinster. SEK, NOK och DKK har alla haft stadiga förstärkningar gentemot dollarn, och alla 3 nådde nya höjder för 2009 i de senaste handelssessionerna.

Den senaste tidens fall i US-dollar har bidragit till att stärka alla de skandinaviska valutorna mot denna valuta jätte, medan EUR bara förlorat måttligt i jämförelse. Den svenska kronan är uppe på en 2-veckors högsta mot dollarn, de norska och danska kronorna stärks också, dock mindre än SEK.

Näringsminister Maud Olofsson och den norska olje- och energiministern Terje Riis-Johansen har i dag vid ett möte i Stockholm undertecknat en överenskommelse om principerna för det vidare arbetet med att etablera en gemensam elcertifikatsmarknad i Sverige och Norge.

Det verkar som om den svenska kronan har minskat stadigt mot dollarn sedan den 24:e augusti, detta väcker frågor om den senaste tidens uttal om återhämtning i Sverige. Det kan konstateras att trenden i USD/SEK liknar den i de övriga skandinaviska valutorna, men så är inte fallet.

Den stadiga ökningen av de skandinaviska valutorna under de senaste 2 veckorna har upplevt sitt första hot. Stegvis minskad riskaptit under den senaste veckan har lett till att driva de globala aktiemarknaderna upp och ner sporadiskt. Dessa svängningar har gjort att säkra valutor såsom USD förefaller mer givande i form av avkastning och från och med denna morgon har kronorna börjat falla mot USD och EUR.

De skandinaviska valutorna fortsatte sin nedgång på måndagen mot USD och JPY då den globala aktiemarknaden minskade kraftigt på oro att den ekonomiska återhämtningen kan vackla, detta ledde till en efterfrågan på säkra valutor. Dessutom så fanns det faktorer som förvärrade nedgången, som Japans felaktiga beräkningar på tillväxt samt en nedgång i kinesiska utländska direktinvesteringar som ytterligare minskade efterfrågan på valutor med hög avkastning.

Efter förra veckans kraftiga fall i inköp av USD, verkar de skandinaviska valutorna återhämta sig från deras senaste nedgång. Efter att ha märkts som de sämst presterande valutorna mot dollarn, så verkade både SEK och NOK vara skakade från fredagens amerikanska sysselsättningsstatistik och den efterföljande volatiliteten.

Växtsorter från svunna tider blir nu tillåtna att marknadsföra och sälja. Från den 1 juli kan de komma med på de viktiga sortlistorna, något som är nödvändigt om man vill producera och sälja utsäde.