Samhällsekonomi

Här presenteras finansnyheter om samhällsekonomi. Dessa nyheter rör offentlig ekonomi, privatekonomi och näringsliv när det gäller lagar och regler, skatter, inkomster och tillväxt både nationellt och internationellt.
Bankernas kostnader för att klara myndighetskrav att motverka penningtvätt skenar. Trots kraftigt ökade investeringar tror 74 procent på ännu större kostnadsökningar under de närmaste tre åren. Det visar en rapport från KPMG.

Mellan december och januari ökade konsumtionen, i säsongrensade värden, med 1,0 procent. För perioden november-januari var konsumtionen oförändrad, säsongrensat, jämfört med perioden augusti-oktober. Hushållskonsumtionen ökade med 0,9 procent under januari 2014 jämfört med samma månad förra året.

Industrins orderingång minskade i januari och redovisade en nedgång på 13,9 procent jämfört med december, i säsongrensade tal. Vid en jämförelse mellan januari i år och motsvarande månad föregående år minskade orderingången med 0,6 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Restaurangernas försäljningsvolym steg med 4,1 procent under januari, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för kaféer, som ökade med 11,4 procent.

Konkurserna inom svenskt näringsliv fortsätter att minska. De största minskningarna är inom transportsektorn samt inom detaljhandeln. De flesta större branscherna uppvisar nu färre konkurser. Under februari månad försattes totalt 565 företag i konkurs. Det motsvarar en minskning med 11 procent jämfört med februari 2013. I Sverige är det i Jönköpings län som konkurserna har minskat mest under inledningen av året.

Under februari 2014 nyregistrerades 22 650 personbilar, en ökning med 18,3 procent jämfört med februari 2013. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 3,1 procent fjärde kvartalet 2013 jämförd med motsvarande kvartal 2012. Lagerinvesteringar, hushållens konsumtionsutgifter och offentliga konsumtionsutgifter bidrog mest till BNP-tillväxten. Säsongrensad och jämförd med tredje kvartalet 2013 ökade BNP med 1,7 procent.

Februari var en stark månad för världens börser efter en generellt svag avslutning på januari. Riskviljan hos investerarna har förstärkts när de långa räntorna sjunkit tillbaka något. Bland privatspararna hos Nordnet märktes en lägre aktivitetsnivå då ca 15 procent färre kunder gjorde fondaffärer jämfört med januari, däremot var snittaffären 6 procent större bland de som gjorde fondaffärer. Bioteknik och hälsovård fortsätter vara populära, medan spararna lämnar tillväxtmarknader och småbolagsfonder.

Försäljningsvolymen ökade med 2,3 procent i januari jämfört med samma månad 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 0,6 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,8 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.