Studiemedelsbeloppen höjs den 1 januari 2009 till följd av att prisbasbeloppet ändras. Räknat på fyra veckor ökar bidragsdelen med 112 kr och lånedelen med 216 kr. Det ger en total höjning på 328 kr på fyra veckor.


Studiemedelsbelopp för fyra veckor vid heltidsstudier, i kronor

Studiemedel, 2008, 2009, Höjning
Studielån, 4 920, 5 136, 216
Studiebidrag, 2 572, 2 684, 112
Totalt, 7 492, 7 820, 328

Även fribeloppet höjs. Studerar du på heltid under 20 veckor får du idag ha inkomster på 51 250 kr utan att studiemedlen minskas. Den summan höjs med 2 250 kr till 53 500 kr.

Prisbasbeloppet räknas årligen fram av regeringen utifrån ändringarna i det allmänna prisläget. Prisbasbeloppet för 2009 är 42 800 kr.

Publicerad: 2008-09-15

Källa: www.csn.se ; Centrala Studiestödsnämnden; Hämtad 4 oktober 2008