Fusk med kassaregister sker bland företag inom många olika branscher. Det visar resultatet av en granskning som Skatteverket låtit göra i år av 500 företag runt om i landet. Resultatet visar att kassaregisterlagen som träder i kraft den 1 januari nästa år behövs. Granskningen har lett till att 300 ärenden har överlämnats till åklagare för utredning.

— Vi visste sedan tidigare att det sker avancerade manipulationer av kassaregister i restaurangbranschen. Här ser vi att manipulationer används av oseriösa aktörer i andra branscher också, säger Conny Svensson, riksprojektledare för Skatteverkets granskning av kontanthandeln.

Resultatet visar bland annat att de granskade företagen i genomsnitt undanhåller 20 till 40 procent av sina intäkter. Bland företagen finns caféer, optiker, spelbutiker, livsmedelsbutiker, blomsterhandlare och frisörer.

— I vårt projekt har vi med hjälp av olika urvalsmetoder tittat på företag som med uppsåt undanhåller delar av sin försäljning. Resultaten går inte att appliceras på hela branscher, säger Conny Svensson.

Skatteverket har under 2009 granskat cirka 500 företag där det funnits misstankar om manipulation av kassaregister. Företagen har upptaxerats med drygt 200 miljoner kronor och närmare 300 ärenden har överlämnats till åklagare för utredning. Bland annat gäller det misstankar om bokföringsbrott och skattebrott.

— De nya systemen med certifierade kassaregister kommer att göra det svårare för oseriösa företag att med hjälp av manipulerade kassaregister "stoppa pengar i egen ficka", säger Lars Lundh, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Kassaregisterlagen innebär bland annat att nästan alla företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste ha speciella kontrollerbara kassaregister. Syftet är att stävja illojal konkurrens.

Publicerad: 2009-12-11

Källa: www.skatteverket.se ; Skatteverket; Hämtad 14 december 2009