Försäljningsvolymen ökade med 1,6 procent i september jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 0,1 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,8 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 2,0 procent mellan september 2012 och september 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 2,2 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,8 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,2 procent mellan augusti 2013 och september 2013. Under den senaste tremånadersperioden (juli-september) ökade försäljningsvolymen med 0,3 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (april-juni). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

HUI Research kommenterar
Detaljhandeln fortsätter att leverera försiktiga tillväxttal och ökade i september med 2,0 procent. Sällanköpsvaruhandeln visar sin starkaste utveckling sedan i maj och har nu haft flera månader med positiv utveckling, vilket indikerar att vi är på väg åt rätt håll. Dagligvaruhandeln visar ännu en positiv försäljningsmånad. En del av tillväxten kan förklaras av prisökningar. Det ökade matintresset innebär också att en del av det kapital som frigörs i och med minskad konsumtion av sällanköpsvaror istället läggs på livsmedel vilket gynnar dagligvaruhandeln.

Möbler, heminredning och bygghandel visade, liksom under augusti, positiva tillväxttal. Höstens intåg gör att konsumenter byter fokus från semesterinköp till inredning och investeringar i hemmen. Det är dessutom större omsättning på bostadsmarknaden nu än tidigare under året, vilket driver tillväxten i dessa branscher.

Hittills i år ligger detaljhandeln kvar på en utveckling om 1,5 procent och det är en bit kvar till HUI Researchs prognos på 2 procent. Det finns emellertid fortfarande möjlighet att rädda utvecklingen efter den svaga starten på året. Sällanköpsvaruhandeln har svaga jämförelsetal att mäta sig mot, konsumentförtroendet går åt rätt håll och vi ser flera positiva signaler från omvärlden, vilket talar för att vi sannolikt kommer att få se början till en vändning i branschen under årets sista månader.

Publicerad: 2013-10-28

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 29 oktober 2013