Skriv ut
Överordnad kategori: Finansnyheter
Träffar: 845
Antalet företagskonkurser hamnade på nästan samma nivå under oktober månad som under samma månad förra året. Hittills i år, det vill säga januari till oktober, är ökningen 6 procent. Störst konkursminskningar fanns inom restaurang och fastighetsbranschen. Stockholms län uppvisar tillsammans med drygt hälften av alla län färre konkurser.

Företagskonkurserna i Sverige uppgick under oktober månad till 589 jämfört med föregående år då antalet konkurser för månaden var 590. Företagskonkurserna under årets första tio månader är nu 5 757 i jämförelse med motsvarande period 2012 då de uppgick till 5 442.

— Det är fjärde månaden i rad där vi ser färre företagskonkurser, vilket visar på en stabilare konjunktur och efterfrågan. Många företag har fått ett stabilare kassaflöde och bättre lönsamhet, vilket innebär att allt fler företag överlever, säger Roland Sigbladh, marknadschef på affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Förbättringar i de flesta branscher
Vi noterar en förbättring i de flesta branscher och noterar störst konkursminskningar inom branscherna transport, information och kommunikation. Även handeln är fortsatt optimistisk och räknar med försäljningstillväxt, vilket skulle innebära allt färre konkurser i detaljhandeln.

Stora skillnader på länsnivå — ökning i Västra Götaland
Företagskonkurserna minskade i mer än hälften av landets län under oktober. Det var dock stora skillnader i de större länen; i Stockholms län var minskningen 6%, medan en större ökning noterades för Västra Götaland med 26%.

— I Västra Götaland var det framför allt fler konkurser inom byggande av hus och inom transport som bidrog till konkurssökningen. Under årets första tio månader har 870 företag gått i konkurs i länet vilket är en ökning med 14% jämfört med föregående år, säger Roland Sigbladh.

Försiktig optimism inför framtiden
Många av årets konjunktursignaler har pekat i positiv riktning. Såväl förbättringen i den internationella konjunkturen som utvecklingen i det svenska näringslivet vilket skulle kunna innebära bättre fart under hösten. Dock visar omvärlden fortsatt osäkerhet, inte minst i USA där budgetdiskussioner präglar debatten samtidigt som länder i Asien och Latinamerika saktar in.

— Vi ser ökad optimism inom flera svenska branscher, men det råder osäkerhet om den viktiga privatkonsumtionen kommer att öka. Kanske har debatten om den höga skuldsättningen och ett eventuellt kommande amorteringskrav gjort konsumenterna försiktigare vilket kan komma att påverka många branscher, säger Roland Sigbladh.

Publicerad: 2013-11-05

Källa: www.uc.se; UC; Hämtad 8 november 2013