Under december 2013 nyregistrerades 27 246 personbilar, en minskning med 0,9 procent jämfört med december 2012. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till knappt 64 procent av nyregistreringarna, en minskning med 2,7 procentenheter jämfört med december föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 4,3 procent av nyregistreringarna, jämfört med 5,1 procent under december 2012.

Drygt 69 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 38 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för knappt 67 procent och kvinnor för resterande 33 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 26 417 av årsmodeller från 2011 – 2013 och 829 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 16 403 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökande med 10 843.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under december med knappt 22 procent. Av resterande fordonslag ökade släpvagnar (exkl. husvagnar), traktorer, mopeder klass1 och snöskotrar.

Publicerad: 2014-01-02

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 9 januari 2014