Industrins orderingång ökade i november med 2,9 procent jämfört med oktober, i säsongrensade tal. Vid en jämförelse mellan november i år och motsvarande månad föregående år var dock utvecklingen negativ med en nedgång på 1,4 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Bland industrins delbranscher var det jämnt fördelat mellan positiva och negativa utvecklingar. Bland delbranscher med positiv utveckling var det framförallt annan transportmedelsindustri, industrin för petroleumprodukter och elektronikvaruindustrin som stack ut. Störst nedgång redovisades i övrig maskinindustri. Under den senaste tremånadersperioden, september-november, var utvecklingen för den totala industrin negativ med en nedgång på 3,0 procent jämfört med föregående tremånadersperiod, juni-augusti.

Både hemma- och exportmarknaden visade positiva månadsutvecklingar med uppgångar på 1,5 respektive 3,8 procent. Hemma- och exportmarknadens tremånadersjämförelser var negativa med nedgångar på 2,1 procent respektive 3,6 procent.

På årsbasis minskade orderingången i november med 1,4 procent jämfört med motsvarande månad föregående år. För hemmamarknaden visade motsvarande jämförelse en nedgång på 1,0 procent medan exportmarknaden minskade med 1,6 procent.

Uppgifterna för november är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i totala orderingången i oktober jämfört med september reviderats upp med 0,7 procentenheter till en nedgång på 1,8 procent. Förändringen av orderingång i oktober jämfört med samma månad föregående år har reviderats upp med 0,3 procentenheter till en nedgång på 6,3 procent.

Industrins leveranser ökade
Utvecklingen för industrins leveranser var i november positiv jämfört med oktober med en uppgång på 7,0 procent, i säsongrensade tal. Uppdelat på hemma- och exportmarknaden var utvecklingen positiv för båda marknaderna med uppgångar på 1,6 respektive 10,5 procent.

På årsbasis var utvecklingen för de totala leveranserna oförändrad jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal. För hemma- och exportmarknaden visade motsvarande jämförelser också oförändrat utvecklingstal för hemmamarknaden medan exportmarknaden ökade med 0,1 procent.

Uppgifterna för november är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i industrins totala leveranser i oktober jämfört med september reviderats ned med 0,2 procentenheter till en nedgång på 3,0 procent. Förändringen av leveranser i oktober jämfört med samma månad föregående år har reviderats ned med 0,1 procentenheter till en nedgång på 7,2 procent.

Publicerad: 2014-01-10

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 13 januari 2014