SCBs undersökning om företagens användning av it från 2013 visar att stora företag använder mer it i sin verksamhet än företag med färre anställda. Dessutom visar en jämförelse med övriga EU-länder att svenska företag använder sociala medier i större utsträckning än genomsnittet.

Majoriteten, 95 procent, av stora företag tillhandahåller anställda med bärbara enheter, som kan anslutas till internet via en mobil anslutning. Motsvarande andel för små företag är 42 procent.

Att ha en miljöpolicy som innebär att man ska välja telefon-/webb-/videomöten för att undvika resor är betydligt vanligare bland de större företagen. Av de stora företagen har 74 procent en sådan policy jämfört med små företag bland vilka 27 procent har en sådan.

Bland de största företagen är det 64 procent av företagen som skickar e-fakturor som kan processas automatiskt i en mottagares it-system, medan motsvarande andel för de minsta företagen är 7 procent.

Svenska företag använder sociala medier i större utsträckning än genomsnittet för EU
En internationell jämförelse visar att svenska företag använder sociala medier i större utsträckning än företag i många andra EU-länder. Av europeiska företag med 10 eller fler anställda som har tillgång till internet använder i genomsnitt 32 procent sociala medier. Motsvarande andel i Sverige är 46 procent. Isländska företag är de som främst använder sociala medier.

Publicerad: 2014-01-16

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 17 januari 2014