När drygt fyrtio av världens största ekonomiers utveckling analyseras i PwC:s ESCAPE-index, så hamnar Sverige allra högst upp. Många tillväxtekonomier har tagit stora steg framåt under de senaste åren och länder som Saudiarabien, Malaysia, Kina och hamnar högre upp än USA. Flera euroländer går i motsatt riktning och dalar i rankingen.

Sverige toppar rankingen med en indexökning på 5,7 enheter under perioden 2000-2012. Närmast därefter följer Schweiz och Singapore. Finland och Danmark återfinns även i toppskiktet på femte respektive sjätte plats.

– Indexet tar ett helhetsgrepp på länders utveckling och nivåer inom områden som ekonomisk stabilitet och tillväxt, social utveckling, teknologi, politik och lagstiftning samt miljö och hållbarhet. För att ta sig upp till toppskiktet räcker det därför inte att enbart prestera väl när det gäller traditionella indikatorer som BNP, tillväxt och inflation. Både regeringar och näringsliv måste rikta in sig på bredare former av mätinstrument för utveckling och här fyller vårt index ett syfte, berättar Peter Nyllinge, vd PwC Sverige.

Trots den finansiella instabilitet som präglat världen under senare år så har de flesta tillväxtekonomier uppvisat en positiv utveckling, vilket även avspeglar sig i indexet. Länder som Saudiarabien, Malaysia, Kina och Chile gör stora framsteg i rankingen och hamnar samtliga till och med före ett land som USA. Flera länder i de östra Europa som Polen, Rumänien och Ryssland tar även rejäla kliv uppåt på listan.

– Många tillväxtekonomier klättrar i vår kartläggning, men det är även tydligt att nationer som Indien, Brasilien och Turkiet nu har vissa utmaningar framför sig och behov av strukturella reformer. Vi ser konskevensen i form av är att de inte har lyckats ta sig in bland de 30 högst rankade länderna i ESCAPE-indexet, säger Peter Nyllinge.

För flera av de traditionella ekonomierna ser det dystert ut. USA och Storbritannien har fallit tillbaka på rankingen mellan 2007 och 2012. De största tillbakagångarna står dock euroländer som Italien, Spanien, Portugal och Grekland för. När det gäller Grekland så har landet till och med fallit ut från 30 i topp-listan.

Publicerad: 2014-02-05

Källa: www.pwc.se; PwC; Hämtad 18 februari 2014