Den sista december 2013 uppgick Sveriges befolkning till 9 644 864 personer, vilket innebär en ökning med 88 971 personer jämfört med året innan. Folkökningen är den antalsmässigt största som uppmätts mellan två enskilda år sedan 1946. Till följd av stor invandring från länder med oroligheter, bland annat Syrien och Somalia, var invandringen till Sverige under 2013 den högsta någonsin med 115 845 personer.

Sedan statistik över Sveriges befolkning började sammanställas har befolkningen endast vid ett tillfälle ökat mer i antal än under förra året, nämligen 1946. Till den totala folkökningen på 88 971 personer bidrog 40 519 kvinnor och 48 452 män. Ökningen berodde både på ett födelseöverskott, skillnaden mellan födda och döda, och ett invandringsöverskott, skillnaden mellan invandrade och utvandrade. Födelseöverskottet uppgick till 23 191 personer, 8 379 kvinnor och 14 812 män, och invandringsöverskottet uppgick till 65 130 personer, 31 846 kvinnor och 33 284 män. Födelseöverskottet har under de senaste fem åren legat omkring 20 000 – 25 000 personer per år medan invandringsöverskottet varierat något mer, mellan 45 000 – 65 000 per år.

Stor ökning av invandrare från Syrien och Somalia
Antalet invandrare under 2013 var rekordhögt då 115 845 personer, 55 419 kvinnor och 60 426 män, flyttade till Sverige. Återinvandrade svenska medborgare utgjorde 18 procent av alla invandrare, och var den enskilt största gruppen. Ökningen av antalet invandrare jämfört med 2012 förklaras av att invandringen av medborgare från Syrien och Somalia ökade med drygt 13 000 personer. Under 2013 var 10 procent av invandrarna medborgare från Syrien och en nästan lika stor andel somaliska medborgare.

Antalet utvandrade minskade något jämfört med åren dessförinnan och uppgick till 50 715 personer, 23 573 kvinnor och 27 142 män.

Flest födda den 11 april
Under 2013 föddes 113 593 barn, något fler än året innan. Som vanligt föddes fler pojkar än flickor, 58 472 mot 55 121. Det vanligaste födelsedatumet var den 11 april, då 393 barn upplevde sin allra första dag i livet. De vanligaste födelsemånaderna var maj, juli och augusti.

Jämfört med året innan minskade antalet döda något under 2013 och uppgick till 90 402 personer, 46 742 kvinnor och 43 660 män. Antalet döda har legat stabilt mellan 90 000 – 92 000 personer under de tio senaste åren.

Ökad folkmängd i sju av tio kommuner
I 84 av Sveriges kommuner minskade folkmängden under 2013, medan den ökade i övriga 206 kommuner. År 2012 hade 129 kommuner en folkminskning. I Linköping, Örebro och Jönköping passerade folkmängden förra året 150 000, 140 000 respektive 130 000 invånare. Andra kommuner som passerade befolkningsmässiga milstolpar var Södertälje, 90 000, Haninge, 80 000, Borlänge, 50 000 och Svedala, 20 000. Den andelsmässigt största folkökningen 2013 stod Sundbyberg för med 4,5 procent, följd av Sigtuna med 2,6 procent. Av de 15 kommuner som hade störst andelsmässig folkökning låg tio i Stockholms län.

Färre giftermål och fler skilsmässor
År 2013 gifte sig 45 703 par, vilket var en minskning med nästan 5 000 par jämfört med 2012. Medelåldern bland dem som gifte sig för första gången var 33 år för kvinnor och 36 år för män. Det innebär en ökning av medelåldern med tio år sedan slutet av 1960-talet. Vanligaste vigseldagen förra året var lördagen den 15 juni, då 1 463 par ingick äktenskap. De populäraste vigseldagarna ligger nästan alltid på lördagar under sommarmånaderna.

Antalet skilsmässor uppgick till 25 110 förra året, vilket var en ökning med drygt 1 700 jämfört med 2012.

Publicerad: 2014-02-19

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 20 februari 2014