Brand, olycka, uppsägning eller rån. En kris på arbetsplatsen kan se ut hur som helst och slå till när som helst. Men fortfarande saknar 7 av 10 småföretag rutiner för krishantering, enligt en färsk undersökning från ekonomiföretaget Visma.

– När något händer måste man ha färdiga rutiner att ta till direkt för att minimera konsekvenserna. Det är en liten investering man gör som brukar betala tillbaka sig om olyckan är framme. Men många gånger tror jag tyvärr att det måste hända något innan man förstår värdet av att ha rutiner, säger Ulf Strandberg, handläggare på Arbetsmiljöverket, som ser allvarligt på resultatet.

Krav på alla företag
Alla företag oavsett storlek och bransch ska ha utrustning för första hjälpen. Företag med minst en anställd ska även ha rutiner för krishantering vid olycksfall och akut sjukdom, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. På en del företag sitter krisplanen som ett halvt bortglömt och inaktuellt dokument i en pärm – och på de allra flesta småföretag saknas rutiner helt.

69 procent av de totalt 921 svarande småföretagarna i undersökningen uppger att de inte har några rutiner för krishantering. Det är i princip samma resultat som 2008 och 2011, då 73 respektive 72 procent gav samma svar. Bara 20 procent är säkra på att företaget har säkerhetsrutiner.

Kriser kan se olika ut
En krissituation kan drabba en hel arbetsplats eller enskilda personer – och den kan ta sig olika uttryck. Rutiner skapar trygghet för både personal och arbetsgivare, menar Ulf Strandberg på Arbetsmiljöverket.

– Man behöver egentligen inte göra det så märkvärdigt. Försök förutse och identifiera vilka risker som finns. Utifrån det skapar man rutiner för vad som ska göras om olyckan är framme. Det kan handla om att ta fram telefonnummer till närmaste anhörig eller att lista var räddningsutrustning finns. Tänk dig att det ska vara som en apparat som rullar igång lite av sig själv, men som är anpassad till det egna företaget, säger Ulf Strandberg.

– Sedan får du inte glömma att synliggöra rutinerna på ett bra sätt. Ingen ska behöva leta efter dem. Jag har varit på arbetsplatser där rutinerna hänger på anslagstavlor, dörrar och lite överallt. Det fungerar alldeles utmärkt.

Tips: Så kommer du igång med rutiner för krishantering
- Tänk enkelt
- Identifiera olika risker
- Vilket stöd kan vi tillhandahålla så tidigt som möjligt?
- Vem eller vilka ska kontaktas vid olycka?
- Var finns hjälpmedel?
- Ska vi ha extern hjälp kopplad till oss, till exempel företagshälsovård?
- Vilket stöd kan/ska jag som arbetsgivare ge?
- Synliggör instruktionerna
- Öva!

Publicerad: 2014-02-17

Källa: www.vismaspcs.se; Visma; Hämtad 25 februari 2014