Under februari 2014 nyregistrerades 22 650 personbilar, en ökning med 18,3 procent jämfört med februari 2013. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till knappt 61 procent av nyregistreringarna, en minskning med 1,6 procentenheter jämfört med februari föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 5,1 procent av nyregistreringarna, jämfört med 6,1 procent under februari 2013.

Drygt 67 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 34 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för drygt 67 procent och kvinnor för resterande 33 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 21 750 av årsmodeller från 2012–2014 och 900 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 15 627 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökande med 7 023.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under februari med knappt 14 procent. Av resterande fordonslag ökade mopeder klass1 mest med 47,5 procent. Husvagnar och släpvagnar ökade med 35 respektive 34 procent. Snöskotrar och terränghjulingar minskade med 12,3 respektive 7,7 procent.

Publicerad: 2014-03-03

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 4 mars 2014