Konkurserna inom svenskt näringsliv fortsätter att minska. De största minskningarna är inom transportsektorn samt inom detaljhandeln. De flesta större branscherna uppvisar nu färre konkurser. Under februari månad försattes totalt 565 företag i konkurs. Det motsvarar en minskning med 11 procent jämfört med februari 2013. I Sverige är det i Jönköpings län som konkurserna har minskat mest under inledningen av året.

— Den utveckling med minskande konkurser som vi har sett under andra halvan av 2013 är helt i linje med de positiva signalerna från svenskt näringsliv. En återhämtning av ekonomin är inom räckhåll; inte minst visar Konjunkturinstitutet senaste barometer ett starkt förtroende och optimism hos såväl företag som konsumenter. Många företag rapporterar om ökad orderingång och mer stabil likviditet, vilket leder till att allt fler företag överlever även om konkurrensen fortfarande är tuff inom vissa branscher, säger Roland Sigbladh, marknadschef på affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Handeln och transportsektorn går starkt
Många av de större branscherna upplever nu konkursminskningar. Störst är minskningarna inom transportsektorn, detaljhandeln samt inom information och kommunikation. Där konkurserna har minskat med 37 procent, 35 procent respektive 29 procent. Den positiva utvecklingen smittar även av sig på exempelvis partihandeln och byggindustrin.

— Den starka optimism som finns inom detaljhandeln vad gäller försäljningsutvecklingen 2014 börjar synas i till exempel inom transportsektorn. Många hushåll har en stabil ekonomi och nu förväntas exempelvis handeln med kapitalvaror ta fart i takt med att konjunkturen förbättras, säger Roland Sigbladh.

På länsnivå minskar konkurserna i de allra flesta län och i februari är det framför allt Jämtlands och Uppsala län som utmärker sig. Konkurserna minskade där med 50 respektive 40 procent.

Spirande optimism trots orosmolnen
— Vi kan konstatera att konsumenterna står väl rustade för att driva den svenska ekonomin, bland annat tack vare ökade disponibla inkomster och det fortsatt låga ränteläget. Dessutom har de allra flesta svenska företag en hög kreditvärdighet och en god betalnings- och överlevnadsförmåga. Men det gäller att konjunkturen i omvärlden fortsätter att stabiliseras. Orosmolnet är naturligtvis situationen i Ukraina. Förhoppningsvis kommer den lugna ned sig så att världshandeln kan fortsätta att ta fart. Vilket kommer att bidra till att exportföretagen får luft under vingarna igen och att investeringarna ökar, avslutar Roland Sigbladh.

Publicerad: 2014-03-04

Källa: www.uc.se; UC; Hämtad 5 mars 2014