Restaurangernas försäljningsvolym steg med 4,1 procent under januari, jämfört med samma period förra året. Bäst gick det för kaféer, som ökade med 11,4 procent.

Majoriteten av restaurangkategorierna uppvisade positiva försäljningsvolymer under januari månad, särskilt bra gick det för kaféer (+11,4 %) och lunch- och kvällsrestauranger (+7,4 %). Den kategori som hade svagast utveckling i januari var personalrestauranger, vars försäljningsvolym minskade med 5,4 procent. Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 5,2 procent i januari, jämfört med samma månad förra året.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

Visita och DLF kommenterar
Restaurangomsättningen i löpande priser ökade med 5,2 procent i januari 2014 jämfört med januari 2013 och i volym med 4,1 procent. Rensat för prisutveckling och kalendereffekt (som kan hänföras till hur dagarna i månaden ligger jämfört med föregående år) ökade omsättningen med 4,1 procent.

Restaurangåret 2014 inleder lika starkt som 2013 slutade. En omsättningstillväxt i volym på 4,1 procent får ses som särskilt starkt med tanke på att tillväxten i januari 2013 var hela 4,5 procent. Årets starka tillväxt sker alltså från en hög nivå. Sett över det sista halvåret har den kalenderkorrigerade omsättningstillväxten i volym varit 3,3 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Omsättningstillväxten fortsätter att spreta mycket mellan de olika restaurangkategorierna under januari. Omsättningstillväxten för den största kategorin, lunch- och kvällsrestauranger, var hela 8,5 procent i januari 2014 jämfört med motsvarande månad 2013. Men trots den mycket starka tillväxten var tillväxten högre i kategorin Café/konditori, 12,6 procent.

Prisnivån, enligt KPI (restaurang), var oförändrad mellan december och januari och låg i januari i år 1,2 procent högre än i december 2011, månaden innan momsen på restaurangserverad mat sänktes.

Restaurangföretagens optimism är fortsatt mycket stark. En klar majoritet av restaurangföretagen tror på ökad efterfrågan på deras tjänster på tre månaders sikt. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för februari 2014.

Stark försäljning inom kaféer
Försäljningsvolymen inom kaféer ökade med 11,4 procent i januari, vilket var den starkaste utvecklingen bland de olika restaurangkategorierna. Lunch- och kvällsrestauranger ökade sin försäljningsvolym med 7,4 procent i januari. Den kategori med svagast utveckling var personalrestauranger, vars försäljningsvolym minskade med 5,4 procent.

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2013 till cirka 104,8 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna hittills under 2014. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 43,8 procent av den totala försäljningen. Personalrestauranger är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 5,2 procent.

Publicerad: 2014-03-05

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 6 mars 2014