Mellan december och januari ökade konsumtionen, i säsongrensade värden, med 1,0 procent. För perioden november-januari var konsumtionen oförändrad, säsongrensat, jämfört med perioden augusti-oktober. Hushållskonsumtionen ökade med 0,9 procent under januari 2014 jämfört med samma månad förra året.

Från och med 2013 producerar SCB ny månadsstatistik över hushållens konsumtionsutgifter. Statistiken är en viktig konjunkturindikator eftersom hushållskonsumtionen står för cirka 47 procent av den totala bruttonationalprodukten (BNP). Statistiken skall ses som experimentell.

Hushållskonsumtionen ökade med 0,9 procent under januari 2014 jämfört med januari föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Den grupp med starkast utveckling var möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror, där ökningen var 5,0 procent. För perioden november 2013 till januari 2014 jämfört med samma period föregående år ökade konsumtionsvolymen med 1,1 procent. Priserna, enligt konsumtionsdeflatorn, minskade med 0,1 procent i januari 2014 jämfört med januari föregående år.

Sedan föregående publicering är den privata konsumtionsvolymen i december i kalenderkorrigerade tal oreviderad jämfört med december föregående år. Den säsongrensade konsumtionsvolymen i december har reviderats ned med 0,2 procentenheter till en nedgång på 1,1 procent jämfört med november.

Publicerad: 2014-03-07

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 10 mars 2014