Skriv ut
Överordnad kategori: Finansnyheter
Träffar: 1830

Inköpschefsindex för mars år 2008 visar på en stabilisering av industrikonjunkturen på lägre nivå enligt följande pressmeddelande från Swedbank den 1 april 2008.


• PMI sjönk till 54,7 i mars från 55,7 i februari. Trots att den svenska industrin växte i en långsammare takt under mars månad är PMI alltjämt i tillväxtzonen. Utfallet under de senaste fem månaderna visar dock att nedgången i PMI-indexet har bromsats upp, ett tecken på att industrikonjunkturen har stabiliserats, om än på en lägre nivå.

•Delindexet för produktionen svarade för det största negativa bidraget till att PMI sjönk - en nedgång med 3,4 indexenheter. Industriföretagens orderläge blev mindre fördelaktigt i mars även om bilden är splittrad. Samtidigt som orderläget från hemmamarknaden dämpades stärktes den externa orderingången för andra månaden i rad. Att företagens orderstockar sjönk med 6,4 indexenheter reser dock frågor om styrkan i den svenska industrikonjunkturen.

•Indexet för företagens leveranstider bidrog positivt till PMI under mars månad även om efterfrågetrycket alltjämt är på en väsentligt lägre nivå jämfört med för ett år sedan.

•Den lägre tillväxttakten i industrin har inneburit att sysselsättningen inte stiger i samma takt som tidigare. Industriföretagens produktionsplaner för det närmaste halvåret har reviderats ned för tredje månaden i rad, vilket tyder på en mindre optimistisk syn på konjunkturen med risk för att efterfrågan på arbetskraft fortsätter att försvagas.

•Prisökningstakten på rå- och insatsvaror har ökat under årets tre första månader trots kronans förstärkning mot dollarn. Delindexet för rå- och insatsvarupriser steg till 70,4 i mars och innebär ett ökat kostnadstryck för svensk industri.

Läs hela Inköpschefsindex på www.swedbank.se

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank, Ekonomiska sekretariatet, tfn 08-5859 1478
Svante Axelsson, SILF, tfn: 08-752 1670
Administration Swedbank, tfn 08-5859 1028 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.