Skriv ut
Överordnad kategori: Finansnyheter
Träffar: 2163
Den svenska konjunkturen är fortsatt stark, även om den mattats av sedan vår prognos i oktober. Vi räknar nu med att budgetöverskottet för 2008 blir 101 miljarder kronor. Det är 15 miljarder lägre än vår förra prognos.

Nästa år får den internationella konjunkturavmattningen större genomslagskraft på statsfinanserna. Budgetöverskottet stannar då vid 60 miljarder kronor. Nedgången jämfört med 2008 beror främst på sjunkande företagsvinster och lägre kapitalvinster för hushållen. Dessutom räknar vi med en mer expansiv finanspolitik under 2009. I våra prognoser ingår försäljningsinkomster på 50 miljarder kronor per år.

Statsskulden minskar till 1 069 miljarder kronor i slutet av 2008 och 1 009 miljarder i slutet av 2009. Det motsvarar 33 procent respektive 30 procent av BNP. Det är den lägsta skuldandelen sedan slutet av 1970-talet.

Vi ökar auktionsvolymen i statsobligationer till 2,5 miljarder kronor

Det något lägre budgetöverskottet jämfört med tidigare prognos gör att Riksgälden ökar volymen i statsobligationer från 1,5 miljarder till 2,5 miljarder kronor per auktion från och med mars. Vi räknar med att ge ut lika mycket per auktion även under 2009. Hälften av obligationslånen gör vi i den tioåriga löptiden. Det blir några få emissioner i två- respektive 13-årssegmentet och resten i den femåriga löptiden.

Vi ökar upplåningen i statsskuldväxlar med 49 miljarder kronor under 2008 jämfört med 2007, då vi drog ner kraftigt.

Vi kommer att ge ut realobligationer för 3 miljarder kronor i årstakt. Under 2008 erbjuder vi byten för 10 miljarder kronor av lån 3105 till lån 3102 och 3104.

Under 2008 amorterar vi 40 miljarder kronor på valutaskulden, vilket innebär att vi kommer att låna motsvarande 12 miljarder kronor i utländsk valuta. Från 2009 ska valutaskulden vara 15 procent av statsskulden. Vi behöver då låna ca 40 miljarder kronor i utländsk valuta.  

Frågor om prognoserna besvaras av:
Håkan Carlsson, telefon 08-613 47 33  

Frågor om finansieringen besvaras av:
Thomas Olofsson, telefon 08-613 47 82

Publicerat: 27 februari 2008

Källa: www.riksgalden.se ; Hämtad 3 april 2008