Skriv ut
Överordnad kategori: Finansnyheter
Träffar: 1717
Peter ClemedtsonInvesterare måste titta utanför BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) för att hitta framtidens snabbväxande ekonomier enligt en ny rapport från PricewaterhouseCoopers.

De långsiktiga framtidsutsikterna för Kina, Indien och andra så kallade E7 ekonomier (Brasilien, Mexiko, Ryssland, Indonesien och Turkiet) är fortfarande starka men rapporten 'The World in 2050: Beyond the BRICs' tittar för första gången på ytterligare 13 tillväxtländers ekonomier som också har potential att växa betydligt snabbare än OECD-länderna.

- Den ekonomiska maktbalansen håller redan på att skiftas över till Kina, Indien och andra större tillväxtländer. Vår analys visar att denna maktförflyttning ytterligare kommer att accentueras. Våra senaste kalkyler tyder på att Kina kommer att växa förbi USA år 2025 och då bli världens största ekonomi. År 2050 kommer Kinas ekonomi att vara 30 % större än USA:s. Indiens ekonomi kommer att motsvara ungefär 90 % av USA:s år 2050 medan Brasilien troligtvis övertar Japans fjärdeplats. Ryssland, Mexiko och Indonesien har alla förutsättningar att växa sig större än till exempel Tyskland och England vid mitten av århundradet, säger Peter Clemedtson, vice ordförande Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

- Men snabbväxaren av alla ser ut att kunna bli Vietnam med en möjlig tillväxttakt på nästan 10 % per år, vilket skulle betyda att Vietnams ekonomi skulle motsvara ungefär 70 % av Englands år 2050, säger Peter Clemedtson, vice ordförande på Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Den snabba tillväxten för utvecklingsländerna betyder inte att OECD-länderna är borträknade. Tvärtom bör detta få en positiv effekt genom ökade inkomster via export och investeringar även om OECD-ländernas relativa del av globala BNP minskar. Men medan de makroekonomiska effekterna ser ut att bli enbart positiva så kommer det bland företagen att finnas både vinnare och förlorare i den ekonomiska nyordningen.

Detaljhandeln inom OECD bör bli potentiella vinnare genom att kunna importera från lågkostnadsländer samtidigt som de kan etablera fler butiker i E7 länderna. Kina ser ut att bli världens näst största konsumentmarknad redan 2020. Andra snabbväxande ekonomier kommer att ha en raskt växande medelklass som kommer att efterfråga västerländska varor och tjänster. Andra potentiella vinnare är till exempel tjänsteföretag, energibolag, hälsoföretag, utbildningsföretag, medieföretag samt andra företag med starka globala varumärken. Alla dessa har förutsättningar att dra nytta av tillväxten i de nya ekonomierna bara de kan identifiera och genomföra välanpassade affärsstrategier samtidigt som de tar hänsyn till att det kan finnas starka lokala konkurrenter.

Förlorarna blir mest troligt masstillverkarna på grund av ökad kinesisk konkurrens. Andra lågkostnadsländer, till exempel Vietnam, kommer i växande utsträckning att utmana Kina som ledaren bland lågkostnadstillverkare medan Kina flyttar fram positionerna inom högteknologiska områden på samma sätt som Japan och Korea tidigare gjort.

Andra möjliga förlorare är företag som är energiintensiva eller komponentberoende eftersom priserna på dessa kommer att stiga på grund av ökad efterfrågan från Kina och övriga snabbväxande ekonomier. Att neutralisera trycket på ökad energikonsumtion och koldioxidutsläpp är en av de viktigaste frågorna rörande den snabba tillväxten i utvecklingsländerna.

För mer information
Peter Clemedtson, vice ordförande, Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Tel 08-555 330 19, mob 0709 -29 30 19

Mattias Isaksson, Marketing & Communications, Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Tel 08-555 340 64, mob 0709-29 40 64

Publicerad: 2008-03-04

Källa: www.pwc.se ; Hämtad 4 april 2008