Samhällsekonomi

Här presenteras finansnyheter om samhällsekonomi. Dessa nyheter rör offentlig ekonomi, privatekonomi och näringsliv när det gäller lagar och regler, skatter, inkomster och tillväxt både nationellt och internationellt.

År 2008 blir ett förlorat år för Sverige. Orsaken är inte bara den svagare internationella konjunkturen och högre importerad inflation, utan också onödigt höga skatter. Ändå växer Sverige bättre än många andra europeiska länder tack vare att stora grupper av sjukskrivna åter kommer i arbete. Detta har gynnat flera län som tidigare haft hög frånvaro som Uppsala, Norrbottens, och Gävleborgs län. Framöver tar dock Stockholm över som sysselsättningsmotor.

De utlandsägda transportföretagen bidrog med 29 procent av nettoomsättningen under året. Det visar Företagens ekonomi - transportnäringen, som redovisas idag. Även övriga företag inom transportnäringen gick bra och rörelseresultatet ökade med 17,6 procent under 2006.

Utfallet för första kvartalet 2008 bekräftade den avtagande trend som varit rådande för BNP-tillväxten sedan första halvåret 2006. Den kalenderkorrigerade BNP var 2,2 procent högre än första kvartalet 2007. Läs analysen av siffrorna som nu presenteras i Sveriges ekonomi - statistiskt perspektiv nummer 2/2008.

SEB har i sin återkommande Företagarpanel med små- och medelstora företag frågat hur de ser på corporate social responsibility, CSR, i vid mening – både välgörenhet och stöd till ideell verksamhet som idrott och kultur. Resultatet visar att 61 procent anser att företag har en moralisk skyldighet att göra något ”pro bono”. Ansvarskänslan ökar med storleken på företaget. Bland företag med 50-249 anställda svarar 71 procent att man har den skyldigheten. 81 procent av företagarna anser att det borde vara avdragsgillt när man bidrar till välgörande ändamål.

I ett förslag som presenterades för Finansdepartementet den 3 juni diskuteras förändringar i möjligheterna för svenska företag att söka förhandsbesked i komplicerade skattefrågor. Förslagen kan leda till en oacceptabel osäkerhet för företag vid bedömningen av skattekonsekvenser vid etableringar och andra transaktioner.

Irma RosenbergRiksbanken anses vara en av världens mest öppna centralbanker. En del av öppenheten handlar om att tydligt beskriva hur processerna kring de penningpolitiska besluten ser ut. Det säger förste vice Riksbankschef Irma Rosenberg i ett tal där hon inför riksbanksfullmäktige redogör för den penningpolitiska beslutsprocessen och de avvägningar direktionen står inför.

Skatteverket finns på plats på världens största datorfestival, DreamHack, i Jönköping för att träffa och informera ungdomar som är aktiva på Internet. Festivalen pågår 14-17 juni. Internet är ingen skattefri zon utan tjänar du pengar på onlinespel ska vinsterna deklareras. Att det är din fritidssysselsättning spelar ingen roll. Du har utfört en prestation som du fått betalt för, precis som ett vanligt jobb. Det vill vi att unga ska förstå, förklarar Karin Andersson. Med webbsöks-spindeln Xenon och ECEyes går det lätt att söka och få information om aktiviteter på Internet.

För första gången sedan 1993 är Sveriges statsskuld mindre än 1000 miljarder. I slutet av maj uppgick statsskulden till cirka 995 miljarder kronor.

För att tillgodose behovet av fler personnummer föreslås att dagens personnummer ändras. Skillnaden mot i dag är att femte och sjätte siffran inte längre ska visa vilken dag i månaden en person är född. Uppgift om födelsetid finns registrerad i folkbokföringen och alla som behöver tillgång till uppgift om vilken dag en person är född kan få denna från Skatteverket eller SPAR. De personer som redan har ett personnummer kommer att behålla det. Detta föreslår Folkbokföringsutredningen som i dag har lämnat sitt delbetänkande Personnummer och samordningsnummer (SOU 2008:60) till finansminister Anders Borg. Utredare är enhetschefen Birgitta Pettersson.